Aracı Kuruluşlar komisyonda tam serbesti önerdi

Hürriyet Haber
13.10.2005 - 15:45 | Son Güncelleme: 13.10.2005 - 15:45

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) komisyon tarifesinde tam serbestiye geçilmesi önerisinde bulundu.

TSPAKB'nin aylık bülteni “Sermaye Piyasasında Gündem”in Ekim sayısında, yeni Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı hakkında sektör görüş ve önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu bildirildi.
Aylık bültene göre, çalışma grubunun 15 Eylül 2005 tarihinde yapılan ilk toplantısında, taslağı değerlendirmek üzere 4 alt çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

Hazırlanacak rapor, TSPAKB Yönetim Kurulu'nda görüşülecek ve 31 Ekim 2005 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilecek. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin komisyon tarifesi önerisi de SPK'ya iletildi.
Aylık bültene göre, SPK'nın 30 Haziran 2005 tarihli toplantısında alınan kararı gereğince, sektörde komisyon uygulamasının değerlendirildiği bir rapor hazırlandı.

Raporda, 31 Aralık 2005 tarihine kadar geçerli olmak üzere SPK tarafından belirlenen komisyon tarifesinin uygulanmasına ilişkin tespitler, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girecek olan vergi düzenlemelerinin komisyon gelirleri üzerine olası etkileri, yurtdışı borsalarda menkul kıymet işlemleri aracılık komisyonlarına ilişkin bir araştırma ile beraber aracı kurum sektörünün mali durumu hakkında değerlendirmelere yer verildi.

Raporda ulaşılan sonuçları benimseyen Birlik Yönetim Kurulu, komisyon konusunda dünyadaki genel eğilim ve uygulamanın, kısıtlamaların kaldırılması ve uygulanacak komisyon oranlarının taraflarca serbestçe belirlenmesi yönünde olduğunu göz önüne aldı.

Komisyon uygulamasına ilişkin olarak Türkiye'de de tam serbestiye geçiş hedefi doğrultusunda, yüzde 35, 50 ve 75 oranlarında komisyon iadesi uygulaması ile aracı kurumlara tam rekabet koşulları altında gösterecekleri faaliyetlere hazırlık yapma olanağının sağlandığı, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan yeni vergileme yapısında, komisyon iadesi sistemine yönelik komisyon tarifesinin uygulanmasında teknik sorunlar yaşanacağı ve aracı kurumların operasyonel işlemlerinin ve maliyetlerinin artacağı hususları da dikkate alındı.

Birlik Yönetim Kurulu, söz konusu çerçeveyi göz önünde bulundurarak, özellikle sermaye piyasası gibi serbest piyasa koşullarının ve serbest rekabet kurallarının tüm aktörler tarafından benimsendiği bir alanda, piyasa ekonomisinin doğal gereği olan, Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş sermaye piyasalarında uygulanan, komisyon tarifesinde tam serbestiye Türkiye'de de geçilmesi gerektiği hususlarını SPK'nın takdirlerine sunulmasını kararlaştırdı.
(İSTANBUL/A.A)
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı