"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

AOÇ’de yağma sürüyor

MİMARLAR Odası Ankara Büyükşehir Şubesi’nden ’Atatürk Orman Çiftliği’nde son durum’ başlıklı bir bildiri yayınlandı. Bildiriye göre, AOÇ’de rant amaçlı yeni bir takım oyunlar oynanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.1.2007 tarih ve 207 sayılı kararla kabul edilen Atatürk Orman Çiftliği Arazileri ve Doğal Sit Alanına ilişkin planların yargı kararı ile imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği hatırlatılıyor ve "Planın iptal edilmesine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi rant amaçlı projelerinden vazgeçmeye niyetli gözükmemektedir" deniliyor.

Açıklamaya göre, Büyükşehir’in hazırladığı plan yargı tarafından iptal edilmişti. Ancak Büyükşehir, AOÇ alanına ilişkin yeni bir plan yapmaya başladı.

Ancak, ilgili koruma amaçlı imar planı hazırlama yönetmeliğine göre, plan kararlarının oluşturulmasından önce, AOÇ ile ilgili sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin belirlenmesi için bir toplantı organize edilmeliydi.

Büyükşehir, yaz ayları içinde bu zorunluluğu yerine etirmiş olmak için iki toplantı düzenledi. Bu toplantılarda ilgili mevzuatta belirtildiği gibi katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan plana dair gerekli bilgi, dokümantasyon ve plan verilmedi.

Toplantı sırasında da sadece sözlü olarak katılımcıların fikirleri alındı.

Belediye planı, Koruma Kurulu’na sunulmak üzere kabul edilmesi ve ayrıca uygun görüş alınması için 30.01.2009 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na sundu.

GÖSTERMELİK TOPLANTILAR

Bakanlık da katılım koşulunun sağlanması için tıpkı Büyükşehir gibi iki göstermelik toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılara yalnızca daha önceki AOÇ planına dava açan kuruluşlar davet edildi. Amaç kamu yararını gözeten meslek odalarının yeni plana da dava açmalarını engellemekti.

Katılımcılardan daha önce hiç görmedikleri ve hemen oracıkta açılan bir kağıt parçası üzerinden planla ilgili fikirlerini söylemeleri istendi. Ancak Mimarlar Odası’nın plan üzerinde görüş geliştirme önerileri reddedildi

Bu durumda Oda, başkentin en önemli alanında gerçekleştirilen sözde ’koruma amaçlı’ imar planı üzerine fikir geliştirmesi engellenmiş oldu. Oda, Büyükşehir’den Belediyesi’nden Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde planı ve plan notlarını talep etmiş olmasına rağmen, hukuk dışı gerekçelerle talebi geri çevrildi.

Meslek odalarının bilimsel, teknik görüşlerinin alınmaması gayreti sürerken,

AOÇ arazisinde ağaçlar kesiliyor, bina inşaatları yapılıyor.

Yoksa bu plan çoktan uygulamaya mı konuldu?

Açıklamanın sonunda şöyle deniliyor:

"AOÇ, Ankara’nın toplumsal ve kültürel kimliğini, değerlerini temsil etmesi açısından son derece önemli bir alandır. Bu alana yapılmak istenen her türlü keyfi, rantçı, hukuk dışı müdahale kentlilerin tepkisini alacaktır. TMMOB Mimarlar Odası olarak Büyükşehir’i demokratik ve şeffaf yönetime davet ediyor, halka ait olan AOÇ’yen gizlilik içinde yapılan hukuk dışı yaklaşımı kınıyor ve bu konudaki mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini yineliyoruz."
X