"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Ankara’nın imar rekortmeni Mamak

MAMAK Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, okurumuz G.A’nın ‘Hatip Çayı’ Samsun gibi olmasın...’ (08.07.2012) yazısına tepki gösterdi ve gerçeklerin yansıtılmadığını öne sürdü. “Yazıyı kınıyoruz” dendi.

Belediyenin karşı yazısı şöyle:
- Hatip çayı olarak bahsedilen ve Harman Mahallesi olarak tanımlanan kısım, DSİ tarafından ıslahlı kanal olarak düzenlenmiş ve düzenli akışı sağlanan bir hattır.
- 20 katlı yapı olarak adlandırılan yapıların bulunduğu bölgenin Kentsel Dönüşüm projeleri ile bir ilgisinin bulunmadığı, söz konusu alanın 1990 yılında yapılan ıslah imar planları ile oluşturulmuş konut alanları olduğu, bölgede kent ölçeğinde bir park oluşturulma düşüncesi ile yalnızca yatayda yapılaşan konut alanlarının, müktesep inşaat alanları korunmak suretiyle modern yaşam alanları oluşturmak amacıyla dikeyde yapılaşma koşuları getirildiği, buna göre yapılan planın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Haziran 2008 tarih ve 1569 sayılı kararı ile onaylandığı, onaylanan imar planına göre kanal çekme mesafelerinin DSİ’nin görüşleri doğrultusunda 20 metre olarak düzenlendiği, parselasyon işlemi sonucunda parsel hissedarlarının Uçar, Tünay, Yalçın, Lalecioğlu, Yılmaz, Kandemir, Şahiner, Ara, Besen, Özmen, Kesme, Özsoy, İnce, Şimşek, Can, Konur, Tüzel, Çelikel, Elibol, Kılınç, Arıkan aileleri ile Maliye Hazinesi hisseleri olduğu, ve Ercan Akbaş tarafından parselin maliklerden 2011–2012 yıllarında satın alınmak suretiyle müteahhitliğinin yapıldığı, mülk edinme ve geçinmek için çalışmanın Anayasal bir hak olduğu, dolayısıyla Mamak Belediyesi’nde meclis üyesi olan herhangi bir kimseye rant sağlanmadığı,
- Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi olarak inşası devam eden alanın imar planının 2006 yılında onaylandığı ve kanaldan çekme mesafelerinin DSİ’nin görüşleri doğrultusunda 20 metre olduğu, dolayısıyla imar mevzuat hükümlerine göre işlem yapıldığı,

MAMAK’IN YÜZDE 70’İ İMARLI

- Mamak bölgesinin yüzde 90’ının imarsız olduğu ibaresinin tamamen hayal ürünü olduğu, Mamak İlçesinin yaklaşık 28 bin hektar olduğu, bunun 11 bin 500 hektarlık alanının imarlı olduğu, 8 bin hektarlık alanının imar çalışmalarının sürdürüldüğü, dolayısıyla bölgenin yaklaşık yüzde 70’inin imarlı durumda olduğu, bu durumda yüzde 90’ının gecekondu olmasının da mümkün olmadığı, kaldı ki Mart 2009’dan bu güne Mamak’ta yaklaşık 39 bin adet ruhsatlı, iskânlı konut üretildiği, yaşanabilir, deprem yönetmeliği hükümlerine uygun, denetimli konut üretimi bulunduğu, ruhsat ve iskân sayılarındaki Ankara rekorunun ise Mamak Belediyesi’nde bulunduğu da unutulmamalıdır.
- Okurunuzun, Mamak Belediye Başkanı’nın (Mesut Akgül) sözlerinden alıntı yapar gibi gösterdiği altyapı ile ilgili sözlerin (1997’de milletvekili Yılmaz Ateş’in Meclis zabıtında yer alıyor) ise tamamen asılsız olduğu, Başkan’ın böyle bir söyleminin olmadığı gibi altyapı çalışmalarında da metropol ilçeler arasında en iyi durumda Mamak Belediyesi’nin olduğu bilinmektedir.

DSİ PROJESİ VAR

- Ayrıca kimse sel felaketinin dünyanın hiçbir yerinde meydana gelmesini ve can kayıpları ile sonuçlanmasını dilemez, ancak sel felaketinin meydana gelmesini engellemek üzere tedbirler alınabilir, söz konusu yazıda sel felaketi meydana geleceği tahmini yürütülen alanda Hatip Çayı’nın geçtiği bölgelerin tamamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Hatip Çayı Islah Projeleri üretilmiş ve yerinde uygulanmıştır, söz konusu çay ve çevresine ilişkin yapılaşma koşulları da yalnızca DSİ’nin görüşleri doğrultusunda oluşturulmaktadır, hayal ürünü yazı yazılacağına Hatip Çayı Islahı ile ilgili DSİ ile görüşülerek, ıslah projesi kapsamında nelerin yapıldığının araştırılıp kamuoyu doğru bilgilendirilmelidir. Bütün bunlar ışığında sel felaketi meydana gelen Samsun’la Mamak’ın karşılaştırılması, jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, fiziksel ve coğrafik, hatta iklimsel açıdan teknik ölçütlere dayandırılmadan ve makalede hayal ürünü asılsız durumlardan bahsedilmektedir.”

Gök, Mamak’ı soru önergesi yaptı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, Hatip Çayı boyunca bölgenin yapılaşmasın her türünün yasaklı olduğunu hatırlatarak, “Buna karşın, bu dere yatağı Mamak Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi adı altında yapılaşmaya açılmış bulunmaktadır. Hatip Çayı dere yatağı civarı boylu boyunca şantiye alanına dönüştürülmüş bulunuyor. Samsun Canik’dekine benzer bir büyük yağmur yağışının bölgede felakete neden olacağı açıktır. Buna rağmen, bölgede Alış Veriş Merkezleri ve konutlar için Mamak Belediyesi’nin inşaat ruhsatı vermesi, olası bir taşkında mal ve can kaybına yol açacaktır” dedi.
Gök, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e bu konuda soruyor:
“Mamak Belediyesi anılan bölgede kaç inşaat için ruhsat vermiştir? Bu ruhsatların kaç adedi konutlar için verilmiştir, ruhsat alan yapı sayısı kaçtır? Bölgede iskâna açılan konut sayısı kaçtır? Kaç yurttaşımız bölgede ikamet etmektedir? Konut dışında ne tür yapılar için inşaat ruhsatı verilmiştir? Dere yatağına (sel yatağına) ev yapılmaz genel kuralına aykırı bu yasaklı ve tehlikeli yapılaşmanın durdurulması için ilgililere derhal talimat vermeyi gerekli buluyor musunuz? Hatip Çayı etrafında yapılaşmayı sakıncasız kılan, mal hasarını ve can kaybını önleyen bir düzenek varsa, bunun kamuoyuna açıklanmasını sağlar mısınız?”

X