Anayasa Mahkemesi vize verdi, yabancıya ‘mülk’ün önü açıldı

Oya ARMUTÇU/ANKARA
14.05.2011 - 00:00 | Son Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin açtığı davada, yabancıların Türkiye’de mülk edinme haklarını düzenleyen kanun değişikliğine bu kez vize verdi.

Yabancılara, ilçe bazında imarlı alanın yüzde 10’una kadar mülk satışı yapılabilecek. 5782 sayılı yasa, 15 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Daha önce iptal edilen yasanın yerine çıkartılan bu yasa da iptal istemiyle Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.
İmarlı alanına göre satış
Yüksek Mahkeme, bu konuyu önceki gün esastan karara bağladı. 35. maddeki, yabancı uyruklu gerçek kişilere, ilçe bazında imar planına dahil alanların yüzde 10’una kadar gayrimenkul edinebilme hakkı tanınması anayasaya aykırı görülmedi ve iptal istemi reddedildi. 36. maddedeki, Türkiye’de kurulan tüzel kişiliğe sahip yabancı şirketlere faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyet edinmelerine izin verilmesine ilişkin düzenleme de anayasaya aykırı görülmedi ve iptal istemi reddedildi. Yabancıların Türkiye’de sahip oldukları tüzel kişiliğe sahip şirketler “faaliyet konularını yürütmek üzere” taşınmaz edinebilecekler ve başka bir yabancı şirkete tüm haklarını devredebilecekler.
Geçici maddeye iptal
Yüksek Mahkeme, geçici üçüncü maddedeki düzenlemeyi ise anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. İptal edilen maddeye göre, ilçe bazında miktarlar belirlenene kadar yabancılar mülk edinemeyecekler. Anayasa Mahkemesi yürürlüğü durdurma taleplerini de reddetti.

Vize alan maddeler

Yabancı uyruklu gerçek kişiler merkez ilçe ve ilçeler bazında, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüz ölçümünün yüzde onuna kadar kısmında taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak edinebilir.
Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve ilçelerin altyapı, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarım ve güvenlik açısından önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak kaydıyla farklı oran belirlemeye yetkilidir.
Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilir.

İstifa eden memura ikramiye müjdesi

ANAYASA Mahkemesi önceki gün memurken istifa ettikleri için ikramiye alamayan bir milyon eski memurun dört gözle beklediği iptal kararını verdi. Anayasa Mahkemesi’nin üç yıl önceki iptal kararına rağmen bu kapsamdaki memurlara ikramiye ödenmesini engelleyen düzenleme yapılmıştı. Bunun üzerine eski memurlar idare mahkemelerinde ikramiye davaları açmıştı. CHP ise 16 Haziran 2010 günlü 5997 sayılı bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Yüksek Mahkeme idare mahkemelerinin beş ay süreyle bekleme kararı verdikleri bu davayı önceki gün sonuçlandırdı. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle önceki gün yeniden iptal kararı verdi. Memurlar emekli olduklarında en son Emekli Sandığı Kanunu gereğince kesenek-prim ödemişlerse, SGK’dan ikramiye alabiliyor. Ancak, memurken istifa edip sonrasında bir gün dahi olsa SSK veya Bağ-Kur’a prim ödeyerek (ister SSK’dan, ister Bağ-Kur’dan, ister İş Bankası Sandığı’ndan, ister Emekli Sandığı’ndan) emekli olmuş olanlara ise SGK ikramiye ödemiyordu. Anayasa Mahkemesi 2009’da verdiği kararla işte bu haksızlığa son vermişti. Yeni düzenleme sorunu çözmediği için tekrar Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Hükümet’in ikinci iptal ışığında ikramiye yolunu açacak yeni düzenleme yapması gerektiği belirtiliyor.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı