Anayasa Mahkemesi Vakıfbank'ı görüşecek

Hürriyet Haber
04.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi, kamu bankalarına yönelik yasaların bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davaları, yarın esastan görüşecek.Anayasa Mahkemesi, kapatılan FP`nin, Türkiye Vakıflar Bankası`nın özelleştirilmesini öngören 4604 sayılı yasanın tamamının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 19 Ocak 2001 tarihinde yaptığı başvuruyu yarınki toplantısının gündemine aldı.Yüksek Mahkeme, başvuruyu ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşecek.Türkiye Vakıflar Bankası`nın (A) ve (B) grubu hisselerinin halka arz ve satışına imkan sağlayan, banka kanununda değişiklik yapılmasınailişkin kanun, 22 Kasım 2000 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştı.BAKANLAR KURULU'NA YETKİKanunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne ait (B) grubu hisselerin, halka arz suretiyle satılabilmesine imkan sağlanırken, (A) grubu hisselerin satışı ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye ise Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Bu arada kanunla (B) grubu hisselerin satışı yapılmadan (A) grubu hisselerin satışının yapılamayacağı hükme bağlanırken, (A) grubu hisselerin satışı ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemede Bakanlar Kurulu`na yetki veriliyor.Dava dilekçesinde, Türkiye Vakıflar Bankası`nın zaten özel bir banka olduğu, özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, bankada Hazine`nin hiçbir payının bulunmadığı belirtiliyor. Yasanın maddelerinin ``yok hükmünde`` olduğu savunulan dilekçede, banka genel müdürünün doğrudan doğruya Başbakan tarafından atanmasının, bankanın özel sıfatı ile bağdaşmadığı ileri sürülüyor. Başvuru dilekçesinde, yasanın tamamının Anayasa`ya aykırı olduğu ve iptal edilmesi isteniyor.DYP`NİN BAŞVURUSUAnayasa Mahkemesi, Anamuhalafet Partisi DYP`nin, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un geçici 5. maddesi ile 3. maddesinin iptali istemiyle açtığı davayı da yarın esastan görüşmeye başlayacak.Yasa`nın, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna sınırlama getiren geçici 5. maddesi şöyle:``Bankaların yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yürütmekte oldukları görevlerden yalnızca, reel sektörün faaliyetlerinin gelişip devamını temin etmek, bankaların aktiflerini seyyal kılmak, pasif kalitesini yükseltmek ve bankaların reorganizasyonunu sağlayarak süratle özelleştirmeye hazırlamak amacıyla yapacakları ve konusu açıkça suç teşkil etmeyen iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamazlar. Yeniden yapılandırma sürecinde ve bu amaca yönelik olarak bu kişilerin iş ve işlemleriyle ilgili, üçüncü kişilerce kusura dayalı açılacak davalar, temsil ettikleri banka veya bankalara açılır. Bankaların rücu hakkı saklıdır.``DYP`nin iptalini istediği yasanın 3. maddesi ise 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun ek 2. maddesini değiştiriyor. Bu madde, Vakıflar Bankası`nın (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne ait olanların satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu`nu yetkili olmasını hükme bağlıyor.   
Etiketler:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı