« Hürriyet.com.tr

Analizler İncil’de adı geçen su kanalını doğruluyor

Hürriyet Haber
X
İncil’de sözü edilen eski çağlardan kalma bir su kanalının yeri ve tarihi radyokarbon yöntemiyle belirlendi. Kanalın İ.Ö. 700 yıllarına ait olduğu belirtiliyor. Yarım kilometre uzunluktaki Siloam Tüneli, günümüzde de suyu Gihon Pınarı’ndan Davut peygamberin Kudüs’teki eski kentine aktarıyor. Incil metinlerinde tünelin Kral Hezekiah tarafından, kentin su kaynaklarının beklenen bir Asur saldırısından korunması amacıyla, I.Ö 727- 698 yılları arasında yapıldığı belirtiliyor. Ancak çıkışa yakın yerdeki taştan bir yazıttan yola çıkan uzmanlar tünelin I.Ö. 2 yılından kalma olduğunu öne sürüyorlar. Kudüs Ibrani Üniversitesi yerbilimcilerinden Amos Frumkin ve arkadaşları bu sorunu aydınlığa kavuşturmak amacıyla tünelden alınan örneklerdeki karbon ve toryum gibi radyoaktif elementlerde meydana gelen çürümeyi araştırdılar. Yapılan incelemeler tünelin alçı duvarının yaklaşık I.Ö. 700 yılında yapıldığını, su geçirmeyen bu duvarın içine kıstırılmış bir bitki örneği I.Ö. 700-800 yıllarını gösterirken, bir sarkıtın I.Ö. yaklaşık 400 yılında oluştuğunu ortaya koyuyordu. Frumkin bitkinin tünel yapılmadan önce orada yetişmekte olduğuna, sarkıtın ise yapımdan sonra oluştuğuna dikkat çekiyor. Demir çağına aitBu araştırma ile tarihi kesinleşen Siloam Tüneli Incil’de yer alan ve bugüne dek tarihi en kesin belirlenmiş Demir Çağı’na ait yapı olma özelliğini taşıyor. Örnekler tünelin nasıl yapıldığına da ışık tutuyor. Frumkin tünelin alçı katmanlarla kaplı olduğunu ve bu katmanlar arasında herhangi bir tortu bulunmadığını belirtiyor. Bu da alçının tünelin yapımından hemen sonra uygulandığını ortaya koyuyor. Içinde rahatlıkla yürünebilen Siloam Tüneli eski bir tepenin içinde zikzaklar çizerek uzanıyor. Tüneldeki yazıtta çalışmalara ters yönlerden başlayan iki farklı ekibin tünelin ortasında nasıl karşılaştıkları anlatılıyor. Uzmanlar bu ekiplerin kireçtaşından oluşmuş kayanın içinde doğal bir yarığı izlemiş olabileceklerine inanıyorlar. Gelgelelim, yazıtta Kral Hezekiah’ın adından hiç söz edilmiyor. Tünelin altı metre içerisinde yer alan yazıtın lamba ışığında yapıldığı sanılıyor.

Kaynak:

Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyadaki en ilginç ülke sınırları
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Endonezya’da makaklar eşyaları çalıp bisküvi karşılığında satıyor
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Ağacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev
GezginGezgin
Norveç’in en büyük serveti: Fiyordlar
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyanın en ilginç 10 festivali
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri