Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Almanyalı Türkler

2011 yılında yapılan sayımda, Almanya’nın nüfusu 80.2 milyon olarak hesaplanmış. Bunun 6.2 milyonu “göçmen kökenli” olarak kayıtlara geçmiş.

Göçmen kökenlilerin 2.7 milyonu ise Türk kökenli imiş. Burada Türk kelimesinin Türkiye Vatandaşı olarak anlaşılması gerekir. T.C. ilkelerine göre de zaten doğru tanım budur. Göçmen kökenlilerin yüzde 60’ı Alman vatandaşı olmuş. Yine bu 6.2 milyon göçmen kökenlinin yüzde 50’si Almanya’da doğmuş ve büyümüş. Göçmenler daha çok eski Batı Almanya’da yaşıyor. Bazı kentlerde nüfusun yarıya yakını göçmenler oluşturuyor.

SORUN, ALMANLAŞMAMAK DEĞİL, ALMANYA’YA UYUM SAĞLAYAMAMAK

Almanyalı Türkler, Almanyalı Almanlara, hatta bazı diğer göçmen kökenli Almanlara göre daha düşük bir sosyal statüye sahiptir. Çünkü eğitim düzeyleri ortalamanın altındadır. Dolayısıyla gelirleri de ortalamanın altında, ama işsizlik ve suçluluk oranları ortalamanın üstündedir. Türklerin sorunu, Almana bezememek değil, Almanya’da altta kalıp ezilmeleridir. Farklılıklarını koruyup, Almanlardan daha yukarı bir sosyal sınıf oluşturabilselerdi mesele yoktu. Ama bu zaten mümkün değildir. Çünkü Türkiye Türkleri de Almanya Almanlarından aynı kıstaslara göre daha geridedir.

İKİ CAMİ ARASINDA BİNAMAZ

Der Spigiel
dergisinde Almanyalı Türklerin uyum sorunu üzerine yazılmış birkaç makale okudum. Araştırmacıların çoğu, hemen hepsi kadın olan Almanyalı Türk veya Türk göçmeni Alman sosyologlar. Araştırma sonuçlarına göre bir kısmı 3.nesil göçmen olan Türk gençleri iki kültür arasında sıkışmış kalmış durumda. Bu yüzden yön bulamıyor ve uyumsuzlaşıyorlar.

ALMAN OKUL DEĞERLERİ İLE TÜRK AİLE DEĞERLERİ

Türk aileleri çocuklarına üç değer yargısı belletiyor. Bunlar: 1.İtaat (Obidience),
2.Toplu halde hareket (Collectiveness)
3.Gelenek ve göreneğe bağlılık (Loyalty to traditional values) Alman okullarında ise aynı çocuklara üç farklı değer aşılanıyor. Bunlar sırasıyla:
1) Kendi kendini denetleme (Self dicipline),
2) Bireysellik (Individuality),
3) Bağımsızlık (Independence)
Bu değer setlerinden hangisinin daha medeni ve başarılı bir toplum yarattığına karar vermek için, Almanların ve Türklerin elde ettiği sonuçlara bakılabilir. Pek tabii medenileşmek gibi karmaşık bir konu bu kadar kolay açıklanamaz.
SON SÖZ: Değişme ve gelişme, okulda başlar.

X