Eğitim Haberleri

  ALES ne zaman yapılacak? ALES 2017 tarihi

  Hürriyet Haber
  22.09.2017 - 15:35 | Son Güncelleme:

  ALES için geri sayım devam ediyor. Akademik anlamda kariyerlerini şekillendirmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı ALES, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Alacakları puan ile Yüksek Lisans ve doktora programlarına müracaat edecek olan vatandaşlar, eğitimlerine yön çizecek. Peki, ALES ne zaman gerçekleşecek? İşte, adayların merakla beklediği tarih hakkında detaylı bilgiler

  ALES ne zaman yapılacak sorusu, akademik kariyer hedefi bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Katılım sağlayacakları sınavla birlikte Yüksek Lisans ve doktora programlarına müracaat hakkına sahip olacak adaylar, araştırmalarına devam ediyor. İşte, bu yıl gerçekleşen değişiklikler ve ALES ne zaman yapılacak sorusunun cevabı

  Yüksek lisans başvuruları ve akademik personel seçiminde kullanılan, her yıl 600 bin adayın ter döktüğü ALES’teki değişikler özetle şöyle: Sınavda ‘Sözel 1’, ‘Sözel 2’ ve ‘Sayısal 1’ ‘Sayısal 2’ olmak üzere 40’ar soruluk dört bölüm vardı. YÖK değişikliklerin nedeniyle ilgili değerlendirmesinde; sayısal ve sözel test sorularının benzerlik gösterdiğini belirtti. Bu yaklaşımla test sayısı 50’şer soruyla sayısal ve sözel olarak ikiyle sınırlandırıldı. 160 soru için 180 dakika veriliyordu. Artık 100 soru için belirlenen süre 150 dakika. YÖK böylelikle soru başına artan süreyle sınav stresini azaltmayı amaçlıyor.

  YÖK analizde, soruların adayların muhakeme yeteneklerini ölçmek için hazırlandığını, ancak zamanla bilgiye dayalı olanların ağırlık kazandığını belirtti. Bundan böyle testlerde temel dilbilgisi, sözel akıl yürütme ile çözümleme ve mantıksal akıl yürütme gibi ileri düşünme becerileri ölçülecek.

  ALES Eşit Ağırlık puanlarının hesaplanmasında sayısal yüzde 60, sözel yüzde 40 etkiliydi. Bu sözel adayların aleyhine diye eleştiriliyordu. Artık bu puan hesaplanırken sayısal ve sözel testleri eşit oranda dikkate alınacak. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ise 3 yıldan 5’e çıkarıldı. Yeni düzenleme ekimde uygulanacak.

  SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
  Sınava başvurular 26 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 4 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek.

  SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
  90,00 TL

  SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
  2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak

  SINAVDA KAÇ SORU YER ALACAK?
  Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınavda 100 soru yer alacak.

  SINAV SÜRESİ NE KADAR?
  150 dakika

  SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
  Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

  SINAVDA HANGİ BÖLÜMLER VAR?
  Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir.

  YENİ ALES SINAVININ KAPSAMI NASIL OLACAK?
  ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

  Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

  ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

  Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

  Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

  YENİ SINAV SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?
  Önümüzdeki 2017 Ekim ayında yapılacak ALES’te yapılan yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacak.

  SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
  Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

  Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

  Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

  Etiketler: ales tarihi
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı