Gündem Haberleri

  AKP'lilerin orman yasa teklifi TBMM'de

  Hürriyet Haber
  30.04.2004 - 10:06 | Son Güncelleme:

  AKP, TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilen ve bu nedenle bir yıl süreyle getiremeyeceği yasa tasarısını, iki milletvekilinin hazırladığı yasa teklifi ile çıkarmayı hedefliyor. AKP Ordu Milletvekili Enver Yılmaz ve Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, kamu yararı ve zorunluluk hallerinde orman alanlarında belli tesislerin yapılmasına olanak sağlanması amacıyla yasa teklifi hazırladı.


  TBMM Başkanlığı'na verilen teklif, savunma, ulaşım, enerji, madencilik, haberleşme, baraj, gölet, su, petrol, doğalgaz, çöp depolama, altyapı, sportif alan, ölçüm istasyonları, sağlık ve eğitim gibi öncelikli kamu yararı bulunan hizmetlerle ilgili her türlü yer, bina ve tesislerin ormanlarda yapılmasının zorunlu olması halinde, gerçek veya tüzel kişilere izin sahasının iki katı alanda ağaçlandırma yapmak ve bedeli karşılığında, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan izin verilebilmesine olanak sağlıyor.
    
  Devletçe yapılan, güvenlik ve savunma tesisleri, karayolu, köy yolu, demiryolu, içme ve sulama suyu depoları ile isale hatları, kanalizasyon ve arıtma tesisleri, baraj, gölet, katı atık bertaraf tesisi, sağlık ve eğitim gibi öncelikli kamu yararı bulunan tesislerden bedel alınmayacak.

   

  İZİN SÜRESİ 49 YIL

   

  İzin süresi, 49 yılı geçemeyecek. Bu alanlarda devletçe yapılmış olanlar dışındaki her türlü bina ve tesisler, iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün tasarrufuna geçecek.
    
  Sözkonusu tesisler, Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilecek veya kiraya verilerek değerlendirilecek. Tahsis amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri, yer, bina ve tesislerin rayiçdeğeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle 99 yıla kadar uzatılabilecek. Verilen izinler, amaç dışında kullanılmayacak.
    
  Bina ve tesislerin tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarına ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca izin verilecek. Bu durumda kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca belirlenecek.
     
  SUÇ ALETLERİNİN MÜSADERESİ
    
  Teklif, orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında yaralananlara, sakatlananlara ve hayatını kaybedenlerin kanuni mirasçılarına günün şartlarına uygun ödeme yapılmasını öngörüyor.
    
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatı kadrolarında çalışan orman yangınlarıyla mücadelede nöbet tutanlar ile taşra teşkilatı kadrolarında orman yangınlarıyla mücadelede, orman koruma ve sınırlandırma faaliyetlerinde fiilen görev yapanlara fazla mesai ödenmesi imkanı da getiriliyor.
    
  Yapılan düzenlemeyle, Orman Kanunu'na muhalefette kullanılan suç aletlerinin müsaderesi, genel müsadere hükmünden ayrılarak Orman Kanunu'ndaki özel müsadere hükmü içine dahil ediliyor.
     
  GERİ ÇEKİLEN TEKLİF
     
  Yılmaz ve Çiçek, TBMM Genel Kurulu'nun 15 Nisan 2004 tarihindeki birleşiminde CHP milletvekillerinin oylarıyla maddelerine geçilmesi reddedilen ve bir yıl süreyle Meclis gündemine gelemeyecek olan Orman Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısının ardından benzer hükümler içeren yasa teklifi vermiş, bir süre sonra da geri çekmişti. Teklifte bazı değişiklikler yapılarak yeniden verildi.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı