Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

AKP yukardakilere daha yararlı

KRİZ sonrasında, 2001’den bugüne Türkiye’de ciddi bir toparlanma var. Yani, ekonomik krizin etkisini insanlar yavaş yavaş atlatıyor. Ama, düşük gelir gurupları kayıplarını daha az, buna karşılık üst gelir gurupları daha fazla telafi ediyor.Bunun siyasal tercümesi şu:2002’de iktidara geldiğinden bugüne, 2004 sonuna kadar uyguladığı ekonomik programla, AKP yüksek gelir guruplarına daha yararlı oluyor!..Gerçi düşük gelir guruplarının durumu 2001 ekonomik krizine göre, 2004’te daha iyi. Ama, yüksek gelir guruplarının durumu, onlardan çok daha iyi.KRİZ, AKP, BUGÜNVeri Araştırma Türkiye çapında Statü, Gelir, Tüketim araştırması yapıyor. 2000 ve 2002’de yaptığı bu araştırmayı 2004’de tekrarlıyor. Önemi şurada, arada ekonomik kriz yaşanıyor, arada AKP iktidara geliyor. Ve bugün durum ne?..Bazı araştırmacılar ile ekonomi profesörlerinin de katıldığı bir sunumda Veri Araştırma yöneticileri, geçen cumartesi araştırma sonuçlarını açıklıyor. İlk çarpıcı nokta:Türkiye krizin etkilerini geride bırakıyor. Kriz öncesi 2000’de kişi başına kullanılabilir gelir 1.966 dolar. 2002’de krizde 1.280 dolara düşüyor. 2004’de 2.419 dolara yükseliyor. Nüfus guruplarına göre tabloda yer alıyor.Nüfus guruplarının milli gelirden aldıkları pay oranları ise, şöyle:En üst yüzde 20 milli gelirin yüzde 47.6’sını,Üst yüzde 20 milli gelirin yüzde 20.9’unu,Orta yüzde 20 milli gelirin yüzde 14.6’sını,Alt yüzde 20 milli gelirin yüzde 10.6’sını,En alt yüzde 20 milli gelirin yüzde 6.3’ünü elde ediyor.Yüksek büyüme hızı tüm gelir guruplarına yansıyor. Ancak, gelir bölüşümünde adaletsizlik devam ediyor.En alt yüzde beş ile en üst yüzde beş içinde yer alan haneler arasında 2000 yılında 27.2 kat gelir farkı varken, krizle birlikte bu fark 2002’de 20.1 kata iniyor, şimdi yeniden açılarak 23.9 kata yükseliyor.İlginç ayrıntı şu: Kriz, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltıyor, ama bu azalma zenginleşerek değil, yoksullaşarak gerçekleşiyor. Şimdi yeniden zengileşme süreci başlıyor ve zenginleşme, gelir dağılımındaki eşitsizliği tekrar büyütüyor.Veri Araştırma’nın bulgularındaki diğer çarpıcı yön, ekonomik kriz en çok orta sınıfı vuruyor, orta sınıf krizle birlikte azalıyor. Bu tehlikeli, çünkü toplumlar orta sınıfa dayanarak ayakta kalıyor.Varoşlardan, düşük gelir guruplarından ciddi oy toplayan AKP, bugün o varoşlara daha az yarar sağlıyor!..Hesap yok, kredi kartı varVERİ Araştırma’nın bir diğer bulgusu, kredi kartı tutkusu ve çarpıklığını sergiliyor.2000 yılında halkın yüzde 11.4’ü kredi kartı sahibi. 2004’te ise, bu oran iki katına yakın artışla, yüzde 19’a yükseliyor. Yani, Türkiye’de her beş kişiden biri kredi kartı sahibi!..Çarpıklık şurada: Kredi kartı sahiplerinin bir bölümünün bankalarda hiç hesabı yok!.. Bankalar, kendi aralarındaki rekabet sonucu, bankada hesabı var mı, yok mu, demeden, kredi kartı dağıtıyor!..Bu da, kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeyi hemen zorunlu kılıyor. Aksi halde, sosyal facialara hazır olun!..Cep telefonu tutkusuAYNI araştırma, Türkiye’deki cep telefonu tutkusunu da ortaya koyuyor.2000 yılında halkın yüzde 19’u cep telefonuna sahip. Yani, her beş kişiden birinin cep telefonu var.2004’e bu oran yüzde 46’ya yükseliyor. Yani, yaklaşık her iki kişiden biri bugün cep telefonu kullanıyor. Bu oran, AB’ye giren son on ülke ortalamasının üstünde!.. Ana, baba, çoluk, çocuk ailenin elde ettiği gelirden bağımsız, önce cep telefonuna sarılıyor!..Ya GS, FB ve BJK?..TAKIM taraftarlığı ne durumda?.. Burada ilginç bir dönüşüm var.2000 yılında yüzde 31 oranla en çok Galatasaray’lılar var. Onu yüzde 27 ile Fenerbahçe’liler, yüzde 26 ile Beşiktaş’lılar izliyor.Bugüne gelindiğinde, Galatasaray’lı sayısı azalıyor. FB ve BJK, GS’yi yakalıyor. Bugün yüzde 13 FB, yüzde 12 GS, yüzde 11 BJK taraftarı var. Diğer takımlar yüzde 6, takım tutmayanlar yüzde 32. Halkın üçte biri takım tutmuyor.
X