"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

’Akay’ın çözümü nedir

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede soruyor:

"Başkentimiz Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığınca başlatılan günlerdir kamuoyunu meşgul eden Akay Kavşağı’nın 31 Temmuz’da bariyerlerle kapatılacağı tartışması konusundaki Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Kararının yürütmesinin durdurulması ile yeni bir sürece girdi.

1- Uzunca bir Hukuk sürecinin sonucunda krize dönüşen Akay katlı kavşağına ilişkin 1996 yılından beri alınan 4 adet plan iptaline ilişkin Yargı Kararı bulunması kamuoyunca bilinirken,

Bu plansızlığa ve İmar planlarını iptal eden Yargı Kararlarına karşı, Bakanlığınızca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bu konularda alınmış Belediye Meclis Kararları için bugüne dek herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

2- Her tür ölçekte imar planları ile Ulaşım Mastır Planı yapmakla görevli olan Büyükşehir Belediyesi’nin, Bakanlığınıza intikal eden onaylı Ulaşım Mastır Planı var mıdır?

3- Bugüne dek Ulaşım ile Kentleşmede plansızlık ve planlamaya aykırılık suçunu işleyen Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın imar uygulamaları hakkında açılan soruşturmanız var mıdır?

4- Akay katlı kavşağına ilişkin Yargı kararının uygulanmasının, kent halkını rahatsız etmeden çözümlenmesi için Bakanlığınızca yapılması düşünülen girişim ve kullanılması gereken yetki yok mudur?"

İhale yapılmadan iş başlar mı

HÜRRİYET Gazetesi’nin Ankara ekinde (25.7.2009) tarihli haberinde; Milli Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın Ankara Devlet Mezarlığı’nda mezar araları yer döşemeleri ve kazan dairesinin onarımı için 14 Ağustos 2009 saat 10.00’da MSB Ankara İnşaat Daire Başkanlığınca açık ihale usulü ile ihale yapılacağı haberini okudum.

Şu anda mezar araları yer döşeme işlemi bilfiil yapılmaktadır. Çalışan işçilere derme çatma bir kulübe yapılmış. Biz tam öğle sıcağında gitmemize rağmen az da olsa çalışan işçileri gördük.

Acaba ihale danışıklı dövüş mü? n Gürbüz TAŞKIRDI

Metroyu kim bitirecek

ANKARA’da metro sorunu malumunuz... Çağdaş yaşamın gereği ve çağdaş şehircilik için olmazsa olmaz olan metro ve raylı taşıma sistemi Ankara’da hala sorundur ve bitirilmesi için bir çaba harcanmamaktadır.

Köşeniz aracılığıyla Ankara halkına ve sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapsak, bunu kim nasıl bitirecektir?

Belediye mi? Bakanlık mı? Yoksa başkaları mı?

Lütfen bu metro sorununu artık bitirelim... Söz veripte tutmayanları da gündem değiştirenleri de affetmeyelim.

A.E.BUYURTAN

6 kişi yanyana yürür mü

ERYAMAN Göksupark yakınında oturuyorum. Göksupark içinde göl olan güzel bir park ve eşimle birlikte burada sık sık yürüyüşler yapıyor ve vakit geçiriyoruz.

Sade bir vatandaş bilinci ve sorumluluğu gereği iki önerim var:

Özellikle kalabalıkların olduğu yaz gecelerinde, insanlarımız maalesef yanyana 5-6 kişilik gruplar halinde yürüyerek diğer yürüyenlerin veya koşanların yolunu kesmektedir. Halkımızın bu yaygın olumsuz alışkanlığını her yerde görmek mümkün, fakat anlamak mümkün değil... Zaten yanyana 3 kişiden fazla yüründüğü zaman sesimizi herkese duyurmak mümkün değil; kaldı ki sohbet için uygun bir yere oturmak gerekir. Bu nedenle, parkın girişine bir dijital tabela yerleştirilip mesela "lutfen yanyana en fazla 3 kişi olarak yürüyünüz..." gibi mesaj verilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Tabi değişik başka yöntemler de olabilir: Örneğin, bu konuya ilişkin olarak park içinde zaman zaman anonslar da yapılabilir...

Göksupark içinde bulunan gölde ördek, kaz, vb. bazı hayvanlar bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle çocukların ilgisi ve mutluluğu fazla olmaktadır. Bu hayvanlarla ilgili olarak parkın uygun bir yerine yerleştirilecek tabelada ’fotoğraf veya resim, türü, kaç yıl yaşadığı, ne yediği, vb.’ tanımlayıcı/açıklayıcı bilgiler verilmesinin daha güzel ve modern anlayışa uygun olacağını düşünüyorum. Böyle yapılırsa, çocuklarımızda doğru bilgilerle hayvan sevgisi oluşacaktır. n Raci GÖKTAŞ

Gölbaşı Belediyesi arsa satacak

GÖLBAŞI Belediyesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Gölbaşı Belediyesi’ne ait 31 adet parsel açık teklif usulü ile satılacak.

İhale, 11 Ağustos Perşembe günü saat 13:00’de Gölbaşı Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecek. İstekliler ihaleye ait şartnameyi, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edebilecek. Tutarları 464 bin 310 lira ile 45 bin 585 lira arasında değişen taşınmazların ihalesinde katılımcılardan 13 bin 929 lira ile bin 367 lira tutarında değişen oranlarda geçici teminat bedeli alınacak.

GÜNÜNSÖZÜ

"Cengiz Han’ın büyüklüğü, mükafat ve cezayı hemen vermesidir. Bunun sayesinde dünyada Cengiz Han’dan daha zengin ve büyük imparator daha ortaya çıkmamıştır."

(M.Ali AKALIN-E.Top.Kur.Kd.Alb.)
X