Hürriyet Hava Durumu - Hava Nasıl 0lacak İstanbul : 29ºC
02 Eylül 2014 07:15

2014 Yerel Seçimler sonuçları! (il il seçim sonuçları tıkla öğren)

2014 Yerel Seçimler sonuçları! (il il seçim sonuçl

Google bugün 2014 Yerel Seçimler için Doodle hazırladı. İl il seçim sonuçları tıkla öğren. 2014 Yerel Seçimler sabah 9 itibari ile başladı. 2014 Yerel Seçimler için vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. 2014 Yerel Seçimleri em hızlı hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz. 2014 Yerel Seçimlerde hangi parti yüzde kaç ay oldu, 2014 Yerel Seçimlerde son durum ne? 2014 Yerel Seçimler için yasak kalktığı anda an ve an bu adresten canlı olarak yayınlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir Seçim sonuçları ve Türkiye'nin tüm illerinin ve ilçelerinin seçim sonuçları bu adreste olacak. 2014 Yerel Seçimlerle ilgili aradığınız her şey bu haberde olacak. "2014 Yerel Seçimler" sonuçları burada! (İstanbul, Ankara, İzmir Seçim sonuçları tıkla öğren)

Google bugün 2014 Yerel Seçimler için Doodle hazırladı. 2014 Yerel Seçimler sabah 9 itibari ile başladı. 2014 Yerel Seçimler için vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. 2014 Yerel Seçimleri em hızlı hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz. 2014 Yerel Seçimlerde hangi parti yüzde kaç ay oldu, 2014 Yerel Seçimlerde son durum ne? İl il seçim sonuçları tıkla öğren 2014 Yerel Seçimler için yasak kalktığı anda an ve an bu adresten canlı olarak yayınlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir Seçim sonuçları ve Türkiye'nin tüm illerinin ve ilçelerinin seçim sonuçları bu adreste olacak. 2014 Yerel Seçimlerle ilgili aradığınız her şey bu haberde olacak. "2014 Yerel Seçimler" sonuçları burada! (İstanbul, Ankara, İzmir Seçim sonuçları tıkla öğren)

 

Google bugün Türkiye'de güne 2014 Yerel Seçimler Doodle'ı ile başladı. Google anasayfasını açanlar 2014 Yerel Seçimler için hazırlanan logo ile karşılaştı. 2014 Yerel Seçimlerle ilgili aradığınız her şeyi sizlere dakika dakika canlı olarak yayınlayacağız. 2014 Yerel Seçimlerde sandıklardan gelen Anadolu Ajansı ve Cihan Haber Ajansı'nın tüm anlık verilerini sizlere canlı olarak aktaracağız. 
Önümüzdeki 5 yıl süreyle görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde oy verme işlemi, bir saat erken başlayan illerde saat 16.00'da, diğer illerde saat 17.00'de sona erecek. Artık son sözü seçmen söylüyor. 26 siyasi partinin katıldığı seçimde 81 ilde kayıtlı 52 milyon 695 bin 831 seçmen, 194 bin 310 sandıkta oy kullanıyor. Büyükşehir olan 30 ilde seçmenler biri büyükşehir olmak üzere iki belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyeti seçerken, diğer 51 ildeki seçmenler de bunlara ilave olarak il genel meclisi üyeleri için de oy kullanıyor.
 
DHA muhabirlerinin oy verme işleminin başladığı illerden verdikleri haberlere göre, sandık başlarında kuyruklar oluştu. Bu da seçime yüksek katılım olacağının işareti olarak değerlendiriliyor.
 
Yerel seçimde, belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlıklar için oy kullanılacak olması da oy verme işlemini yavaşlatıyor. Bu nedenle sandık önlerinde kuyrukların ilerleyen saatlerde daha da uzaması bekleniyor.
 
Seçim nedeniyle tüm illerde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözleniyor. Özellikle sandıkların bulunduğu binaların çevresinde, çıkabilecek olaylara anında müdahale için ekipler bekletiliyor.
 
Oy kullanırken bunlara dikkat
 
-  Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigramı ve sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları ile hiçbir yerine “evet” mührü basılmamış, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına “evet” mührü basılmış oy pusulaları geçerli sayılmayacak.
-  Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için  düzenlenmiş oy pusulaları geçerli kabul edilmeyecek. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde “evet” mührü dışında veya “evet” mührü yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz olacak.
-  Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları geçerli kabul edilmeyecek. Zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak.
-  Seçmenin kimlik tespitinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinin ibrazı gerekecek.
-  Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak.
-  YSK’ca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

SEÇİM YASAKLARINI DELENE CEZA YAĞACAK  

Seçim döneminde ilgili yasalarca belirlenen yasaklara uymayanlara çeşitli cezalar veriliyor. Seçim döneminde, YSK'nın belirlediği ilkeler ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ilkeleri gereğince Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ulusal düzeyle yayın yapan bütün özel radyo ve televizyon kanalları izleniyor.
 
Yayın ilkelerine aykırılığın tespiti halinde raporlar Üst Kurulca değerlendirilip sonuçlandırılmak üzere YSK'ya gönderiliyor. Yayın ihlali olup olmadığına ve müeyyide uygulanıp uygulanmayacağına YSK karar veriyor. RTÜK'ten gelen raporları değerlendiren YSK, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince seçim döneminde yayın ihlali yapan kuruluşları yayın durdurma ve para cezasına çarptırıyor.
Yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarından seçim yasaklarını ihlal edenlere ise ilçe seçim kurulunca ceza veriliyor. Bu kararlar ilgili en yüksek mülki amirlerce yerine getiriliyor. 30 Mart'taki yerel seçimlerde usulsüzlük yaptığı tespit edilenlere çeşitli para ve hapis cezaları verilecek

CEZALAR MİSLİYLE ARTACAK

Kendisi ya da bir adaya oy vermesi için seçmene menfaat, kıymetli eşya, vazife veya hizmet vaadedenler bir yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Para, menfaat, vaat ve hizmetleri kabul eden seçmen de aynı şekilde cezalandırılacak. Tehdit, cebir veya şiddet kullanarak işleyenler hakkında ceza bir misli arttırılacak.

 

SEÇİM YASAKLARINI DELENE CEZA YAĞACAK  

GELMEYENLERİN YERİNE OY KULLANANLAR

Oy sandığının yerini değiştiren, sandığı açan, çalan veya tahrip edenler ya da içindeki oy zarflarını alan, çalan ve değiştirenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Siyasi partilerin veya bağımsız adayların o pusulalarını veya seçimle ilgili her türlü evrakı zapteden ve imha edenlere, oy verme yerine götürülmelerine mani olanlara 3 yıla kadar hapis verilecek. Bu fiiller cebir, şiddet, tehdit veya hileyle ya da içlerinden biri silahlı olan birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilirse, meskene ya da siyasi parti binalarına girilerek işlenirse ceza 1 misli arttırılacak.
 
Sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atan veya attıranlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek, bu kişilere para cezası da uygulanacak. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde ceza yarı oranında arttırılacak.
 
Seçim sonucunu veya seçim tutanaklarını tamamen ya da kısmen değiştirenlere sahte tutanak tanzim edenlere 5 yıldan 8 yıla kadar hapis verilecek. Suç, resmi görevliler tarafından işlenirse ceza arttırılacak.
 
Seçmenin itirazlarını tutanağa geçmeyen görevliler hakkında bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Görevlilerin işlerini geciktirmek için kötü niyetli itirazda bulunduğu belirlenen kişilere ise para cezası uygulanacak.
 
İÇKİ VE SİLAH

Seçim günü umuma açık yerlerde içki verenler, satanlar veya içenler, açık ya da kapalı şişelerde içki satanlar ve alanlar 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılacak. Silah taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde 25 günden az olmamak adli para cezasına hükmolunacak. Seçim propaganda matbuatlarının yayınlanması veya ilanına mani olanlar ya da bunları tahrip edenler 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılacak.

Oy pusulalarını mühürleyip getirdi

Bitlis'in Tatvan İlçesi’nde 1009 numaralı sandıkta zarf va oy pusulalarının sandık kurulu üyelerinin önünde müherlenmediği gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Sandık Kurulu Başkanı, zarf ve pusulaları evinde mühürleyip getirince sandık kurulunda diğer görevliler itiraz etti.

Tatvan İlçesi Aydınlar Mahallesi’nde bulunan Tuğ Ortaokulu’nda 1009 numaralı sandığın sandık kurulu başkanı, oy pusulalarının içerisine bırakıldığı zarfları ve 303 oy pusulasının arka kısmı evinde mühürleyip getirdi. Bu sandıktaki parti görevlileri zarf ve pusulaların herkesin huzurunda mühürlenmesi gerektiğini belirterek itiraz etti. İlçe seçim kurulunun buradaki sorumlusu da konuyla ilgili bir tutanak düzenledi.

Sandık kurulu başkanı ’Kolaylık olsun’ diye daha önceden zarfları ve pusulaların arkasını mühürlediğini söyledi.

 

SİYASİ PARTİ LİDERLERİ ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ OYLARINI KULLANDI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oyunu Küçük  Çamlıca Saffet Çebi İlköğretim Okulu’nda 3308 nolu sandıkta kullandı. Okula yanında eşi Emine Erdoğan, Oğlu Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan, Esra Albayrak gelini Reyyan Erdoğan, Damadı Berat Albayrak ile birlikte gelen Erdoğan, kendisini bekleyenler tarafından “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı.

Başbakan Erdoğan AİLESİYLE OY KULLANDI

Daha sonra sandığın bulunduğu sınığa geçen Başbakan Erdoğan ve ailesi 311 seçmenin bulunduğu sandıkta sırayla oylarını kullandı.

Önce büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve belediye meclisi oylarını, sonra da muhtarlık için oy kullanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı açıklamada; “Türkiye genelinde şu ana kadar edindiğim bilgiler, katılımın çok yüksek olacağı istikametinde. Gerçekten şu ana kadar meydanlarda arzu edilmeyen açıklamalar, konuşmalar olmasına rağmen, milletimiz bugün tüm gerçekleri her şeyin üstünde söyleyecek, konuşacak. Meydanlarda konuşulanların ötesinde bugün milletin söylediği belirleyeci olacak. Bana göre millet ne derse odur. Bunun dışında konuşulanlar öyle veya böyle bu akşam sandıklardaki neticeler açıklandıktan  sonra sadece tarihe kayıt olarak düşülecektir” dedi.

Erdoğan daha sonra okuldan ayrıldı.

 

KILIÇDAROĞLU SIRAYA GİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki Arjantin İlkokulu'nda kurulan 4149 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, saat 13.30'da oy kullanacakları Arjantin İlkokulu'na geldi. Burada Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu vatandaşlarla tokalaşırken, bazı çocukları kucağına alarak sevdi ve öptü.

Ardından Kılıçdaroğlu ve eşi 2'nci kattaki 4149 numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önüne geldi ve en arka sıraya geçerek, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Gazetecilerin sıraya girdiniz sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet,normal değil mi?" karşılığını verdi. Ancak vatandaşların ısrarı üzerine Kılıçdaroğlu, sınıfa girdi ve oy pusulasını alarak oyunu kullanacağı perdeli paravana girmek isterken başını paravanın demirine hafifçe çarptı. Yoğun ilgi gösteren gazeteciler ise Kılıçdaroğlu'nu oyunu sandığa atarken görüntü ve fotoğraf çekebilmek için büyük çaba sarf etti.

Oyunu kullandıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, okul bahçesinde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Gazetecilerin "Bugünden itibaren nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Sizlerde görüşüyorsunuz. Yurtaşlarımız da büyük bir heyecan var. Hepsi demokrasi şölenine katılmak için sandığa geldiler. Ben hep şu çağrıyı yaptım. Vicdanınıza danışın ve oyunuzu öyle kullanın diye. Umarım bu gerçekleşir. Mutluyum oyumu kullandım. Demokrasimiz güçlenmek zorunda, temizlenmek zorunda. Güzel bir demokrasi inşa edeceğiz. Ben halkıma güveniyorum. Onların irfanına güveniyorum. Umarım güzel bir sonuç ortaya çıkar" dedi.

 

BAHÇELİ: HAYIRLI OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde Anıttepe Orta Okulu’nda kullandı.

Devlet Bahçeli’nin oy kullanacağı okulun içinde sandıkların kurulduğu sınıflarda AFAD ekipleri tarafından kimyasal radyolojik-biyolojik kontrolü yapıldı. Bahçeli, beraberinde partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakay ile birlikte Anıttepe Orta Okulu’na geldi. Bahçeli, oyunu 1376 nolu sandıkta kullandıktan sonra okul dışına çıktı, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bahçeli kısa açıklamasında, "bu seçim Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun" demekle yetindi.

Her türlü hakkı saklıdır.

Bu haber hakkında henüz yorum yok. Yorumlarınızı Yazınız

Diğer Haberler

Merhaba
Hürriyet Facebook deneyiminden yararlanmak için Facebook ile giriş yapın.