"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Aidat ödemeyen kiracıya tahliye

Bana mail atan yönetici okurum, dokuz aydır aidat ödemeyen kiracı konusunda nasıl bir hukuki işlem yapabileceğini ve yeni Borçlar Kanunu’nun bu konuda yeni düzenleme getirip getirmediğini sormuş. Yönetici okuruma yanıtım şöyle.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre kat malikleri apartmanın yönetici aylığı, kapıcı, kaloriferci aylığı, bahçıvan, bekçi ücretleri gibi ortak giderleri ile ortak yer ve tesislerin bakım, onarım ve işletme giderlerini ödemekle yükümlüler. Kiracı, aidata yansıtılan bu ortak giderleri ödemiyorsa, yönetici olarak siz öncelikle ev sahibinden, bu borcu ödemesini talep edebilirsiniz. Çünkü ev sahibi gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu. Aidatın hiçbir şekilde tahsil edilememesi durumunda ise dava açmaktan başka çare yok. Yönetici olarak siz veya diğer kat maliklerinden her biri aidatı ödemeyen kiracı aleyhine ya da her ikisine birden icra takibinde bulunabilir veya dava açabilirsiniz.

Aidat ödemeyene tahliye

Bir yıl sonra 1 Temmuz 2012’de yeni Borçlar Kanunu yürürlüğe girdiğinde ise kiracılar yönünden durum biraz değişecek. Kiracılar aidatı ödememeleri halinde tahliye davasıyla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü, iki ay ortak gideri ödemeyen kiracının tahliyesi istenebilecek. Yeni Borçlar Kanunu’nun  evsahibi ve kiracı ilişkisine dönük akılda tutulması gereken diğer önemli düzenlemeleri ise bakın şöyle:

Kontrat geçersiz olacak

Apartmanın ortak giderleri aidata yansıtılacak. Mal sahibi, yalnız kirayı değil, elektrik, su, ısıtma, aydınlatma gibi yan giderleri ödemeyen kiracının çıkmasını isteyebilecek. Site veya apartmanın aidat faturasını iki ay arka arkaya ödemeyip temerrüde düşen kiracıya on gün süre verilecek. Konut ve çatılı iş yerinde bu süre 30 gün olacak. Borç ödenmezse kontrat geçersiz olacak. Kiracı çıkmazsa tahliye davası açılacak.

ÜFE oranını geçemeyecek

Kira artışı, bir önceki yıla ait üretici fiyat endeksini (ÜFE) geçemeyecek. Kiracı, aynı evde oturuyorsa 5 yılın sonunda çevredeki emsal kira bedelleri ve kiralanan konutun durumuna göre “hakkaniyet ve dürüstlük kuralına uygun” bir oran isteyebilecek. 5 yıl içindeki ÜFE ölçü alınacak ve hem endekse hem emsal kiralara bakılacak.

En fazla 3 aylık depozito

Depozitoya sınırlama getirildi. Depozito üç aylık kira bedelini aşamayacak. Depozito tasarruf hesabına yatırılıp kiracının rızası olmadan çekilip kullanılamayacak.
İhtiyaç ileri sürülerek boşaltılan konut 3 yıl süreyle eski kiracıdan başkasına kiralanamayacak. Bu yasağa aykırı hareket edenler eski kiracıya bir yıllık kira bedeli ödeyecek. Mevcut yasa, bu konuda konut sahibine hapis cezası öngörüyordu.

Kiracı tadilata katlanacak

Mal sahibi, konut veya iş yerinde kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen yenilik ve değişiklikler yapabilecek. Ancak bu tadilatlar kiracıdan katlanması beklenilmeyecek derecede rahatsızlık vermeyecek.

Mangala yasak

Kiracı, komşulara gerekli saygıyı gösterecek. Aksi halde kiraya veren, otuz gün içinde durumunu düzeltmesi için ihtarda bulunacak. Kiracının yüksek sesle müzik dinleme, gürültü yapma, balkonda mangal yakma gibi davranışları komşular tarafından çekilmez hale gelirse, ev sahibi yazılı bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilecek.

10 yıldan eski kiracı çıkarılabilecek

Mal sahibi, 10 yıl sonunda en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilecek. Kiraya veren tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı sona erdirebilecek. Haberiniz olsun...

X