Gündem Haberleri, Son Dakika, Haberler

GÜNDEM

  Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

  21 Aralık 2013 - 08:28Son Güncelleme : 21 Aralık 2013 - 15:04

  İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nca ‘Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre Emniyet ve Jandarma görevlilerinin, adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki değişikliğe göre, en üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirecek.

  Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki değişikliğe göre, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan adli kolluk sorumlusu deyimi "Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen adli kolluğun komutanını, amirini veya sorumlusunu" ifade eder şeklinde değiştirildi.

  Yönetmelikte, "En üst dereceli kolluk amiri: Emniyet Genel Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü" ifade ettiği belirtildi.

  Aynı Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan "savcıları" ibaresi de "başsavcılığı" ibaresi olarak değiştirildi ve aynı fıkraya "En üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir" ifadesi eklendi.

  Ayrıca söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrası "Adli kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri; el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhalCumhuriyet başsavcılığına ve en üst dereceli kolluk amirine bildirir ve ilgili cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar" şeklinde değiştirildi.

  Aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere "Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir. En üst dereceli kolluk amiri, adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla adli kolluk görevlileri üzerinde gözetim, denetim, planlama ve gerektiğinde diğer idari tedbirleri almaya ve iş bölümünü yapmaya yetkilidir" fıkraları eklendi.

  Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrası ise "Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, bu Yönetmeliğin 3. maddesine göre belirlenmiş adli kolluk sorumluları hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir" şeklinde düzenlendi.
  Yönetmelik Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca yürütülecek.

  Adli Kolluk Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

  Etiketler:
  Okuyucu Yorumları { Toplam 112 Yorum }
  • AYHAN ÖZDEMİR 21.12.2013 12:56:05
   MAÇ OYNANIRKEN OYUN KURALLARINI DEĞİŞTİRENE MIZIKÇI DENİR.
  • Mustafa Vahdet 21.12.2013 12:52:19
   Yok artık. :) İyice rezil oldu Akp. Akpnin en kısa sürede iktidardan düşmesini seçiyorum.
  • kuzey rüzgar 21.12.2013 12:50:25
   bunun anlamı biz istediğimizi yaparız kimse bize bir şey istinat edemezdir.demekki katılıcı demokrasi anlayışı bu oluyor.
  • Özer Akpınar 21.12.2013 12:48:56
   Yazıklar olsun ve sizi allah bidiği gibi yapsın. Başkasına oldumu adalet,demokrasi nutukları atanlar kendilerine iğne batınca yönetmeliki kanun değişikliği,savcı atama görevden alma,polis atama görevden alma gibi yollara başvuruyorlar. Yazık yazık yazık.
  • mustafa yamaner 21.12.2013 12:46:25
   KONU SAPTIRILDI. SAADETE GEEEEL....HÜKÜM ET.
  • eren t. 21.12.2013 12:45:52
   AKP'nin kendi menfaati ve çıkarları için çıkardığı yönetmelik-yasa-kanun ne varsa onlardan sonraki dönemde yedeklerden sistem geri yükleme yapılması lazım.
  Sayfa Başı
  Haberlerözel harekat mülakat tarihiözel harekat parkurupöh parkurupöh sonuçlarıpöh mülakat tarihikpsskpss sonuçları