Gündem Haberleri

  AB'ye uyum çalışması hızlandırılacak sözü

  Hürriyet Haber
  22.09.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

  BAŞBAKAN Ecevit, hükümetin AB üyeliği hazırlıklarına büyük önem ve öncelik verdiğini belirterek, şöyle dedi:

  ‘‘Bu nedenle Bakanlar Kurulu'nda İnsan Hakları Üst Kurulu'nun bugüne kadar yaptığı çalışmalar incelenmiş, özellikle insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında hazırlanan belgeler değerlendirilerek, bu belgelerin referans ve çalışma belgesi olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştır.’’

  Bakanlar Kurulu, yeni yasama döneminin açılışıyla birlikte insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında kaydedilecek gelişmeleri sürekli izleyecek.

  AB müktesebatına uyum çalışmaları düzenli olarak değerlendirilecek ve bu çalışmaların hızlandırılması için gerekli önlemler alınacak.

  Ecevit, Bakanlar Kurulu'nun öncelikli hedeflerini de şöyle sıraladı:

  AB kriterlerine uyum açısından tüm çalışmalar hızlandırılmalıdır. Bunlar arasında çalışma hakları, toplantı ve gösteri hakları, siyasal partiler yasası ve kamu denetçiliği kurumuyla ilgili yasama çalışmaları yeralmalıdır.

  Düşünce ve anlatım özgürlüğü geliştirilmelidir.

  Yargı sisteminin daha iyi işleyecek bir yapıya kavuşturulması için Adalet Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanunda değişiklik yapılmalıdır. Türkiye Adalet Akademisi ve Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezleri kurulmasıyla ilgili tasarılar yasalaştırılmalıdır. Yargı sisteminin işleyişinde uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için etkili tedbirler alınmalıdır.

  Başta işkence olmak üzere insan hakları ihlallerine ilişkin iddialar hassasiyetle araştırılmalıdır. Sorumlular belirlenip, haklarında yasal işlem yapılmalıdır. Bu denetimin daha etkili olabilmesi için Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Başkanlığı kurulmalıdır.

  OHAL KALDIRILMALI

  Bölgesel farklılıkların giderilmesi için Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sosyal ve ekonomik konulara yönelik tedbirlere ağırlık verilmeli ve köye dönüş projesi hızlandırılmalıdır.

  Terörle mücadeleye paralel olarak OHAL'in kaldırılmasını çabuklaştıracak koşullar oluşturulmalıdır.

  AB mevzuatı konusundaki eğitim çalışmalarına hız verilerek, İnsan Hakları Eğitimi 10 Yılı Programı kesintisiz uygulanmalıdır. AB ilke ve hedefleri hakkında başta kamu kesimindekiler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın aydınlatılmasına ve eğitimine büyük özen gösterilmelidir.

  AB mevzuatına uyum ve hukuk reformlarıyla ilgili yasa tasarılarından TBMM'ye sevkedilmiş olanların öncelikle görüşülmesi sağlanmaya çalışılmalıdır; henüz sevkedilmemiş olanları da süratle sonuçlandırılarak TBMM'ye sevkedilmelidir. Bu çerçevede Türk Medeni Kanunu ve Ceza Kanununa ilişkin değişikliklere öncelik verilmelidir.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı