Abone elektrikte geç gelen faturanın yarısını ödeyecek

Hürriyet Haber
29 Ağustos 2006 - 00:00Son Güncelleme : 29 Ağustos 2006 - 07:46

Elektrik dağıtımında yeni dönemde, hatalı faturayla fazla para tahsil edildiğinde, şirket tüketiciye parasını üç iş günü içinde geri vermezse, hatalı tahsil ettiği bedelin iki katını tazminat olarak ödeyecek. Faturanın en az 10 gün önceden tüketiciye tebliğ edilmemesi halinde, tüketici faturanın yarısını ödeyecek.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinde 1 Ocak 2007’den itibaren başlatılmasına karar verdiği yeni dönemde, hatalı faturayla fazla para tahsil edildiğinde, şirket tüketiciye parasını üç iş günün içinde geri vermezse, hatalı tahsil ettiği bedelin iki katını ve ayrıca yasal faizini tazminat olarak ödeyecek. Faturanın en az 10 gün önceden tüketiciye tebliğ edilmemesi halinde, tüketici faturanın yarısını ödeyecek. Borç nedeniyle kesilen elektriğin, borç ödendikten sonra beş iş günü içinde bağlanmaması halinde de meskende 25, diğer abonelerde 200 YTL tazminat ödenecek. EPDK, yeni kalite yönetmeliği ile elektrik dağıtım şirketlerine uygulanacak yaptırımları belirledi. Yaptırım listesine göre, bildirimsiz ve sınırın üzerinde elektrik kesintisi dışında; dağıtım şirketi tüketici ile yüzyüze görüşmek için verdiği randevuya uymazsa da tazminat ödeyecek. 1 Ocak 2007’den itibaren dağıtım şirketlerine uygulanacak ticari kalite göstergeleri, belirlenen süreler ve faturadan düşülerek ödenmesi öngörülen tazminatlar şöyle:

KESİNTİYE EK CEZA

Dağıtım şirketi, bağlantı talebinin karşılanabileceği süreyi gerekçeleriyle birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek zorunda olacak. Saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde bu yükümlülük yerine getirilecek. Aksi taktirde mesken abonesine 25 YTL, diğer abonelere 50 YTL tazminat ödeyecek.

Kesintiden en az 48 saat önce, kullanıcıların yazılı, işitsel veya görsel basın-yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilmemesi durumunda, abonelere ödenecek tazminat yanında, dağıtım şirketinin bir sonraki yıl gelir tavanından tazminata konu her bir kesinti için 1000 YTL düşülecek.

Ödeme bildiriminin kullanıcıya tebliğ edilmesi, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce yapılacak. Aksi taktirde faturanın yüzde 50’si tahsil edilecek.

YANLIŞ FATURAYA DA CEZA

Dağıtım şirketi, hatalı bildirim itirazlarına ait inceleme sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi işlemini, başvuruyu izleyen en geç 10 iş gününde yapacak. Aksi taktirde 50 YTL tazminat ödeyecek.

Hatalı bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel tüketiciye üç iş günü içinde iade edilecek. Aksi taktirde, şirket, tüketiciye fazla tahsil edilen bedelin iki katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz ödeyecek.

GÜVENCE BEDELİ İADESİ

Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, nakit olarak tahsil edilen güvence bedeli müşteriye, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla en geç üç iş gününde iade edilecek. Aksi taktirde şirket tüketiciye, güvence bedelinin iki katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz olarak tazminat ödeyecek.

Kullanıcı hizmetleri merkezine gelen telefon aramalarının yüzde 80’inin 30 saniye içinde cevaplandırılması gerekecek. Bu kurala uyulmaması halinde ise bir tazminat öngörülmedi. Aynı şekilde, her 100 kullanıcı başına düşen toplam şikayet sayısı da tazminata tabi olmamakla birlikte, yıllık olarak kontrol edilecek.

Borcunu ödeyenin elektriğini zamanında açmayana da ceza

BORÇ
ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle durdurulan hizmetin, hizmetin kesilmesine neden olan etken ortadan kalktıktan sonra yeniden verilmesi için beş iş günü süre verildi. Aksi taktirde, mesken abonesine 25, diğer abonelere 200 YTL tazminat ödenecek.

Randevuya geç gelirse, abone 25 YTL alacak

DAĞITIM
şirketleri tarafından müşteri hizmetleri kapsamında yüzyüze görüşme için alınan randevular en fazla bir saat gecikmeyle gerçekleştirilebilecek. Bu süre aşıldığında mesken abonesine 25, diğer abonelere 60 YTL tazminat ödenecek.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı