"Deniz Sipahi" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Deniz Sipahi" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Deniz Sipahi

AB’ye girme fikri üçte bire düşmüş

Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) araştırmış.

“Türk halkının Avrupa Birliği’ne bakışı bugünkü şartlarda nasıl?”
Projenin yöneticisi Prof. Dr. Faruk Şen, diğer sorumlular ise Zehra Wellmann ve Rümeysa Aktan...
Faruk Şen, Alman Üniversitesi’ni İzmir’e getirebilmek için çok çalıştı, ancak projeyi İstanbul kaptı.
Kabul etmek gerekir ki, Şen üniversitenin İzmir’de, özellikle de Çeşme Alaçatı’da olması için olağanüstü çaba sarfetti.
Neyse...
Biz gelelim diğer konuya...
Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük, gelişmekte olan kentler olarak kabul edilen Kayseri, Güney Doğu Anadolu’da Diyarbakır ve Karadeniz Bölgesi’nde de Artvin’de yapılmış.


* * *

Türkiye’nin AB’ye üye olacağına inananların sayısında büyük düşüş yaşanmış.
Bu oran üçte bir gibi...
Yüzde 34.8’lik oran bugüne kadar yapılan araştırmaların en düşük oranı...
Anketlerde şu ortaya çıkıyor ki...
Türk halkı artık Avrupa Birliği tam üyeliğe de eskisi kadar sıcak bakmıyor.
Şen, bunda Avrupa Birliği üye ülkelerinin Türkiye’ye yönelik negatif açıklamalarının da büyük bir etkisi olduğuna inanıyor.
Halkın beşte üçü, yüzde 60.1’i buna “hayır” derken, “bilmiyorum” diyenlerin oranı 5.1 oranında kalmış.

* * *

Bir başka soru da şu...
“Türkiye’nin AB üyeliğinde en büyük engeli hangi ülkeler oluşturuyor?”
Bu ülkelerin başında yüzde 30.2 ile Fransa geliyor. Sarkozy’nin Türkiye’ye yönelik negatif açıklamaları Türk halkının nezdinde olumsuz bir etki yaratmış durumda.
İkinci sırayı Angela Merkel’in Almanya’sı yüzde 23.5 ile alırken, Yunanistan yüzde 17.9’luk oranla üçüncü sırayı ve Güney Kıbrıs yüzde 12.9’la dördüncü sırayı alıyor.
İlginç taraf diğer 24 ülkenin oranının yüzde 15.5’i geçmemiş olması...


* * *

“Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde AB’ye gireceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna, ankete katılanların yanıtı şöyle olmuş.
Yüzde 27.5 “evet” derken, yüzde 53.2 “hayır” diyor. “Hiçbir zaman” oranı yüzde 17.3’te kalmış bulunuyor.
Prof. Faruk Şen, “AB konusunda hükümetin çalışmalarını yeterli görüyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtları şöyle değerlendiriyor:
“Bu konuda yüzde 48.3 oranındaki kitle, bugünkü AK Parti hükümetinin elinden geleni yaptığını düşünüyor. Yüzde 28.6’lik bir oran da daha aktif ve baskın bir siyaset izlemesinin yararlı olacağını ifade ediyor. Yeteri kadar çalışmadığı görüşünü savunanlar yüzde 23.1 oranında kalıyor. Genel olarak Türk halkının nerdeyse yüzde 70’lik bir oranı bugünkü AK Parti hükümetinin bu konuda çalışmalarını ya tam yeterli görüyor ya da biraz daha aktif olmasını istiyor.”


* * *

“AB üyeliğinin Türkiye’ye sağlayacağı katkılar neler olabilir?” sorusuna beş farklı alternatiften oluşan cevaplar alınmış.
Serbest dolaşım hakkından yararlanabileceğine inananların oranı yüzde 32.6 olurken, hiçbir katkısı olmaz diyenler yüzde 24.5 oranında kalmış.
AB bütçesinden yararlanırız görüşünü savunanlar yüzde 16.3’lük bir orandayken, Avrupa Parlamentosu’na katılmanın sağlanacak katkı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 15.5.
İlginç tarafı Avrupa Güvenlik ve Savunma kimliğinde söz sahibi olmak görüşünü savunanların oranının yüzde 11.1’de kalmış olması.
Faruk Şen’in yorumu ise şöyle:
“Bu açıdan da bakıldığında Türk halkının dörtte biri artık Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye hiçbir katkı yapamayacağından hareket ediyor. Neredeyse üçte birlik bölümü ise serbest dolaşım hakkının ülkeye ve insanlara yarar getireceğinden hareket ediyor.”


* * *

“Türkiye’nin Avrupa Birliği dışındaki en önemli alternatifi hangisidir?” sorusuna verilen cevaplar da şöyle:
İslam Ekonomi Örgütü’nün AB’ye alternatif olduğu görüşünü savunanların oranı yüzde 33.1.
İkinci olarak BRIC ülkeleri ile işbirliği ve BRIC’e katılmak önem kazanıyor. Buna da inananların oranı yüzde 15.5.
Karadeniz işbirliğine şans verenler yüzde 10.2 iken, Rusya başta olmak üzere komşularla işbirliği geliştirmek ve yeni pazarlarla güç birliği yapma fikrini savunanlar birinci sırada yüzde 41.2 ile...
Bu da Türkiye’nin artık BRIC ve komşu ülkelerle işbirliğinin kamuoyunda ağırlık kazandığını ortaya çıkarıyor.


* * *

Bana göre en kritik sorulardan biri “Türkiye’nin ekonomik olarak AB’ye ihtiyacı olup olmadığı” yönündeki soru...
Bu soruya “evet” diyenlerin oranı yüzde 24.9’da kalırken, yüzde 72.1’lik bir oran da artık AB’ye ekonomik olarak hiçbir şekilde ihtiyacımız olmadığını söylüyor.

* * *

Son ekonomik kriz ve AB ülkelerinin yaklaşımları gösteriyor ki, birliğe olan desteği epeyce geriletmiş.
Ancak, ben Ege Bölgesi’nin hala Türkiye ortalamalarının çok üzerinde Avrupa Birliği’ni istediğini düşünüyorum.

X

YAZARIN DİĞER YAZILARI