Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

AB ortalamasının yüzde 84 üzerindeyiz

BAŞLIK çarpıcı ama ayrıntısı başka anlamda çarpıcı!

Türkiye, litre başına kurşunsuz benzinden AB ortalamasının yüzde 84 fazlası özel tüketim vergisi (ÖTV) alıyor.

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE

Tablo-I’de AB üyesi bazı ülkelerde; kurşunsuz benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları (euro/litre olarak) ve AB üyesi 27 ülkenin ortalaması gösterilmiştir.

İncelenmesinden de fark edileceği gibi, Türkiye’de; kurşunsuz benzin, motorin ve LPG otogazda, AB ülkelerinden daha fazla ÖTV alınıyor.

Prof.Dr. Ömer Faruk Batırel’in, Yaklaşım Dergisi’nin Şubat 2011 sayısında yayımlanan araştırmasına göre;

· Kurşunsuz benzinde: Türkiye AB ortalamasının yüzde 84’ü kadar fazla, en yüksek vergi alan AB ülkesi olan Hollanda’nın ise yüzde 30’u kadar fazla ÖTV alıyor.

· Motorinde: Türkiye AB ortalamasının yüzde 68’i oranında fazla ÖTV alıyor. En yüksek vergi haddi uygulayan İngiltere bile Türkiye’nin gerisinde.

· LPG Otogazda: Olay tam bir felaket. AB ortalamasının yüzde 353’ü oranında ÖTV alınıyor.

AKARYAKIT FİYATI VE ÖTV

Tablo-II’de bazı AB ülkeleri ve Türkiye’deki akaryakıt fiyatı ve ÖTV’nin fiyata oranına yer verilmiştir.

Tablodan da fark edileceği gibi Türkiye AB ülkelerinden fazla fiyata benzin, motorin ve LPG otogaz satıyor.

Tabloda yer verilmeyen ÖTV’nin KDV’si ve ayrıca KDV’de gözönüne alındığında, vergilerin pompa fiyatına oranı benzinde yüzde 63, motorinde yüzde 54’ü buluyor.

AB’nin ÖTV direktifi; litre başına kurşunsuz benzinden 0.359, motorinden 0.330 ve otogazdan 0.125 euro ÖTV alınmasını öngörüyor. Bu ürünlerin uçak benzini (özel gezi amaçlı olanlar hariç), AB içinde ya da uluslar arası ticarette deniz ve su taşımacılığı (özel geziler hariç) ve balıkçılık amaçlı kullanılması halinde, istisna edilebilecekleri belirtiliyor.

Türkiye’de sadece uçak benzini vergi dışı bırakılırken litre başına kurşunsuz benzinden AB minumumundan 2.6 kat, ülke aritmetik ortalamasından yüzde 84, motorin vergilemesinde ise AB minumumundan yüzde 95, aritmetik ortalamasından yüzde 68 ve LPG otogaz ÖTV’sinde, AB minumumundan 5 kat, ülke aritmetik ortalamasından 3,5 kat fazla vergi alınmaktadır.

Türkiye etkin bir vergi reformu yapmadığı ve kayıtdışılığı önleyemediği sürece, bu adaletsizlik devam edeceğe benziyor.AB ortalamasının yüzde 84 üzerindeyiz
X