Gündem Haberleri

GÜNDEM

  AB de çaba harcamalı

  Hürriyet Haber
  08.05.2000 - 00:00 | Son Güncelleme: 08.05.2000 - 00:01

  Avrupalı din ve bilim adamlarının katıldığı Avrupa Birliği Şûrası, sonuç bildirgesinde, dinler arası uyum ve barışın Avrupa'yı güçlendireceği ifade edildi. Kararlarda, uyum çalışmalarının tek taraflı olmaması gerektiği vurgulandı.

  DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, Avrupalı din ve bilim adamlarının da katıldığı Uluslararası Avrupa Birliği Şûrası'nda, 68 önemli karar alındı.

  Türklerin 600 yıldır Avrupa ile çok yakın temasta, bugün de 3 milyona yakın Türk'ün Avrupalılarla barış içinde yaşadığı belirtilerek şu saptamaya ver verildi:

  ‘‘Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne birçok alanda uyum sağlama gereği gibi, AB'nin de kendisini, en azından benzer bir zihinsel uyuma tabi tutması gerekmektedir. Bu konuda tek yanlı çabaların yeterli olmayacağı açıktır. Ailenin öteki bireylerinin, geçmiş dönemlere ait önyargılardan, tıpkı ailenin yeni bireyi gibi, kendisini uzak tutması ve bu yönde çaba harcaması da zorunludur.’’

  Tavsiye niteliğindeki kararlar içinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özerk bir yapıya kavuşturulması ve bir TV kanalı açması, dinler ve kültürler arası ilişkiler sekreteryası kurulması dikkat çekti. Dinin ana metinlerini anlama ve yorumlamada, yeni yöntem ve bakış açılarının geliştirilememiş olmasının önemli sorunlara neden olduğu, dini hizmetlerin cemaatlere bırakılmasının toplumsal barışın zedelenmesine neden olacağı da sonuç bildirisinde yer aldı.

  Diyanet, yabancı dil altyapısı kuracak

  AB Sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hedef ve politikaları:

  DİB, Avrupa Birliği ülkelerinin dini işleyişlerini, kurumlarını, yasal konumlarını, Türkiye'ye ve İslam dinine bakışlarını tespit ederek, bu ülkelere yönelik politika tayin edecek bir birim oluşturmalı. Bu birim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin din ve inançlarla ilgili kararlarını izlemeli.

  Serbest dolaşım gündeme geldiğinde hedef kitlede değişiklik kaçınılmaz olacağı için DİB, yabancı dil ağırlıklı altyapıyı oluşturmalı.

  DİB, toplam kalite yönetimi felsefesinin sunduğu imkanlardan yararlanmalı.

  İslam demokrasiyle örtüşebilir

  Din siyaset İlişkisi

  AB devletleri, din öğretimi alınında resmi organlardan çok, devletin resmi organı olmayan kuruluşları muhatap almaktadır. Türkiye de buna uygun yapıya imkan hazırlamalı.

  Herhangi bir yönetim şekli önermeyen İslam dini, hürriyet, eşitlik, adalet ve birlikte karar vermek gibi ilkelerle, insanın temel ve vazgeçilmez haklarının her durumunda korunmasına vurgu yapmıştır ki, bunlar çağdaş dünyada temsili demokrasilerde hayat bulabilecek ilkelerdir.

  AB ile ilişkilerde teslimiyetçi olmayalım

  AB-Türkiye ilişkilerinin dini alanda doğurabileceği sorunlar

  Daha mutlu ve insancıl bir dünya için AB'ye girme mücadelesinden asla vazgeçmemeli, ancak ilişkilerimizde teslimiyetçi olmamalı, bize ait olan öz değerlerimizi de anlatabilmeliyiz.

  AB bir Hıristiyan topluluğu olarak görülmemelidir. Üye ülkeler de bu tür düşüncelerin oluşmasına neden olacak tavırlardan sakınmalı.

  Osmanlı döneminde, çok sayıda farklı etnik kökene mensup topluluklar asırlar boyunca birlikte yaşama becerisini göstermişlerdir. Bu tecrübe birikimi, gelecekte de başka topluluklarla birlikte yaşama örnekleri vereceğinin kanıtıdır.

  Patrik: AB adaylığı müşterek davamız

  FENER Rum Patriği Bartholomeos, Avanos Belediyesi tarafından düzenlenen 'Birinci Kapadokya Açıkhava Paskalya Ayini'ni yönetti. Patrik Bartholomeos ayinde Rumca, Türkçe ve Almanca olmak üzere 3 dilde konuşma yaptı. Çok sayıda yabancı televizyonun naklen yayımladığı ayine 1000 kadar Ortodoks katıldı. Patrik, Türkiye'nin AB süreciyle köklü değişiklikler geçirdiğini anlatırken şunları söyledi:

  ‘‘Umut ediyorum ki, memleketimizin refah ve saadeti için çok müspet olacak. Bunun için de din adamlarımıza, yerel yöneticilerimize, kamuoyu ve basınımıza büyük görevler düşmektedir. Bu müşterek bir dava. Avrupa'da artık Türkiye'nin yeri belli. AB'ye Türkiye'nin tam üye olarak alınmasını arzu ediyorum.’’

  Patrik Bartholomeos, önceki gece onuruna verilen yemekte Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine değindi. Bartholomeos, şöyle dedi:

  ‘‘Ege üzerinde bir sevgi köprüsü kurularak, normaldan birbirimize daha yakın olacağız. Helsinki toplantılarından sonra Türkiye artık geri dönemeyecek bir şekilde Avrupa Topluluğu'na girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik anayasının çok güzel bir maddesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese din, dil ve ırk ayrımı yapmadan eşitlik sağlıyor. Bu özellikler Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaklaşmasında önemli etkenlerden biridir. Birbirimize daha yakın olalım. Neden kötü olalım, neden birbirimizi kıralım.’’

  İslam'a yeni bakış açısı

  Yeni bin yıla girerken dini arayış ve anlatım metodu:

  Şûra’da alınan kararlar

  İslam dünyasında yaşanan köklü değişimler, din alanında yeni yönelişleri ve zihniyet dünyasında değişikleri gündeme getirmiştir. Bu yöndeki çalışmalar, dinin ürettiği değerlerin toplumda genel kabul görmesi ve dolayısıyla toplumsal bütünlüğü sağlaması açısından fonksiyonel bir önem taşımaktadır.

  Dinin ana metinlerinin anlama ve yorumlamada yeni yöntem ve bakış açılarının geliştirilememiş olması, İslam dünyasında özellikle temel hak ve hürriyetler alanında önemli sorunların doğmasına neden olmaktadır. Bu yöndeki adımlar İslam dinine saygıyı artıracağı gibi AB'ne katılım sürecini kolaylaştıracaktır.

  İslam’ın doğru anlaşılması, AB’yle bütünleştirici işlev üstlenecek.

  Radikal oluşumları önlemek için DİB yaygın din eğitiminde daha etkin olmalı.

  Toplumun önemli yapı taşı ailenin satanizm gibi menfi akımlara karşı bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu konuda DİB, eğitim ve kitle iletişim kurumlarına görev düşüyor.

  Düzgün, sade ve anlaşılabilir bir Türkçe'nin vaaz ve irşat hizmetlerinde kaçınılmaz olduğu açıktır. Vaiz ve hatiplere yönelik Türkçe'yi güzel kullanma ve diksiyon kursları sürdürülmeli.

  DİB, AB'de gelişmeleri izlemek için Brüksel'de temsilcilik kurmalı.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı