Eğitim Haberleri

  6 dersten merkezi sınav yapılacak

  AA
  07.09.2013 - 10:31 | Son Güncelleme:

  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Buna göre, 6 dersten merkezi sınav yapılacak ve ilkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için yetiştirme programları uygulanacak.

  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde yapılan değişikliğe göre, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce her dönem merkezi sistemle ortak sınav yapılacak. Aynı yönetmeliğin 50’nci maddesinin birinci fıkrası “İlkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık ve doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için yetiştirme programları uygulanır” diye değiştirildi.

  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, Resmi Gazete’de yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrası “Kılavuz: Merkezi sistem ortak sınavlarıyla ilgili bilgi ve açıklamaları kapsayan kitapçığı” olarak değiştirildi.

  Merkezi sınav tarihi en az 1 ay önce duyurulacak

  Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde yapılan değişiklik şöyle:

  “Öğretmenler tarafından yapılacak sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Ancak bakanlıkça yapılacak merkezi sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

  Öğretmenler tarafından yapılacak sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilmesi, soruların konulara göre dağılımı yapılırken, ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.
  Öğretmenler tarafından yapılan sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkanlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. Ancak öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.
  Kopya çeken öğrenci okul yönetimine bildirilir, sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dahil edilir.
  Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce her dönem merkezi sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.”

  Boş geçen dersler için yetiştirme programları uygulanacak

  Aynı yönetmeliğin 50’nci maddesinin birinci fıkrası “İlkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık ve doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için yetiştirme programları uygulanır” diye değiştirildi.

  Sınavlara katılamayanlar mazeret bildirecek

  Aynı yönetmeliğin 38’inci maddesi şöyle değiştirildi:

  “Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezi sistem ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri aynı gün okul müdürlüğünce e-okul sistemine işlenir.
  Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.
  Merkezi sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.

  Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından veya merkezi sistemle yapılan ortak sınava katılmayan, proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav, proje ve performans adedi tam olarak alınır.”

  Aynı yönetmeliğin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik şöyle:

  “Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem ve yıl sonu puanları hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.”

  Aynı Yönetmeliğin 42’nci maddesinin ikinci, 43’üncü maddesinin dördüncü ve 48’inci maddesinin ikinci fıkralarında geçen “iki basamak” ibareleri “dört basamak” oldu.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı