5. Rekabet Kongresi raporu açıklandı

Hürriyet Haber
13 Kasım 2009 - 18:21Son Güncelleme : 13 Kasım 2009 - 18:21

“Türkiye'nin Küresel Rekabet Düzeyi: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Raporuna Göre bir Değerlendirme” raporuna göre, Türkiye'nin, son 3 yılda gerilediği “kurumsal yapı”, “inovasyon”, “ürün piyasalarının etkinliği” bileşenlerinde yeni hamleler yapması gerekiyor.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından hazırlanan rapor, 5. Rekabet Kongresinde açıklandı.
Rapora göre Türkiye, Dünya Ekonomik Forumunun 2005 raporunda 71. sırada iken, 2007-2008 Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında 53. sıraya yükseldi. Türkiye'nin toplamda 18 basamak yükselerek bu noktaya gelmesi önemli başarı olarak görüldü.
Bu performansın elde edilmesinde 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından uygulamaya geçen Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının ve getirdiği reformların olduğu ifade edildi.
2008-2009 döneminde ise Türkiye, Küresel Rekabet Endeski (KRE) sıralamasında 10 basamak geriledi. Türkiye, 2009-2010'da 2 basamak yükselip, 133 ülke arasında 61. sırada yer aldı. Ancak, Estonya, Çin Tayvanı ve Slovakya bir üst sınıfa geçerek, inovasyon odaklı ekonomiler kabul edilen 3. grup ülkelerine geçme başarısını gösterirken, Türkiye 2.'den 3.'ye geçiş ülkeleri arasındaki yerini korudu.
2009-2010 raporunda analiz edilen 133 ülkenin verileri ile Türkiye'nin verileri arasında yapılan karşılaştırmada, Türkiye'nin toplam KRE'yi oluşturan 12 bileşenden 5'inde ortalamanın altında bir değere sahip olduğu görüldü.
Bu bileşenler, “kurumsal yapı”, “yüksek öğretim”, “işbaşında eğitim”, “emek piyasalarının etkinliği”, “finansal piyasaların gelişmişliği” ve “inovasyon” iken, ortalamanın üstünde olunan tek bileşen “pazar büyüklüğü” oldu.
Türkiye, 2. ile 3. grup arasında bulunan geçiş kategorileri ülke kategorisinde yer aldı. Bu grupta bulunan ülkelerin değerlerinin ortalamaları alındığında “pazar büyüklüğü” ve “iş dünyasının gelişmişliği” düzeyi tüm bileşenlerde ortalamanın altında kaldı.

-KARŞILAŞTIRILAN ÜLKELER-

Türkiye, Estonya, Slovakya, Meksika, Romanya ve Polonya ile karşılaştırıldı. İlk 4 ülke, bir önceki döneme ait raporda bulunan değerler dikkate alındığında önemli ilerlemeler kaydetti. Polonya, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerini barındıran raporlarda Türkiye ile aynı kategoride olan geçiş ülkelerinden biriydi.
Türkiye, “mülkiyet hakları”, “özel sektör kuruluşları”, “hesap verebilirlik”, “sağlık ve temel eğitim”, “eğitime dair niceliksel bir performans”, “işbaşında eğitim”, “emek piyasalarının etkinliği”, “esneklik”, “işgücünün kapasitesinin etkin biçimde kullanımı”, “finansal piyasaların gelişmişliği” ile “güven” konularında, bu ülkelerden daha geride bir konuma sahip oldu.
Polonya, “ürün piyasalarının etkinliği”, “iş dünyasının gelişmişlik düzeyi” gibi bileşenlerde yükselirken, Türkiye ise azalan bir performans sergiledi.
Türkiye, 2009-2010 raporuna göre “pazar büyüklüğü”nde 46. sıradan 26. sıraya yükselirken, 2008-2009 ve 2009-2010 verilerine göre “pazar büyüklüğü”, “emek piyasalarının etkinliği”, “inovasyon” konularında BRIC ülkelerinin gerisine düştü.
Raporda, Türkiye'nin, 2005 yılındaki düşük rekabetçilik düzeyine rağmen gelişim göstererek, Rusya Federasyonu, Çin, Romanya, ve İtalya kümesi içerisinde atağa geçen ülkeler sınıfında yer aldığı, ancak son 2 yıl verilerine göre gerilediğinin görüldüğü belirtildi.
Raporda ayrıca, Türkiye'nin son 3 yılda gerilediği “kurumsal yapı”, “inovasyon”, “ürün piyasalarının etkinliği” bileşenlerinde yeni hamleler yapması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
(AND-FAN-YIL)
16:46 13/11/09
"
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı