Eğitim Haberleri

EĞİTİM

  350 bin öğrenciye özel okul teşviği verilecek

  AA
  25 Temmuz 2015 - 12:39Son Güncelleme : 25 Temmuz 2015 - 12:52

  2015-2016 eğitim öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 350 bin öğrenciye teşvik verilecek, 230 bin öğrenci ilk defa destek alacak.

  Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının "2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Tebliğde, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında örgün eğitim veren özel ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği uygulanabildiği belirtildi.

  İlgili hüküm kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanların da 48-66 aylık olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabildiği bildirildi.

  Eğitim ve öğretim desteğinin, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebildiği belirtilerek, eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısının her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlendiği ifade edildi.

  Eğitim ve öğretim desteğinin, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verildiği aktarıldı.

  Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla bir ay içinde ödenmesinin isteneceği belirtildi.

  Kurum açma izinleri iptal edilebilir

  Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarların, anılan kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edildiği, bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edildiği de vurgulandı.

  Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlendiği anımsatıldı.

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre her yıl temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak tebliğde illere yönelik belirlenen sayıdaki öğrenciler için belirtilen okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebileceği hükmü de hatırlatıldı.

  Tebliğde, her öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarının resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, önceki yılın verileri esas alınarak belirlendiği söylendi.

  Eğitim öğretim desteği tutarları da belirlendi

  Bu tebliğle 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

  Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 20 bin öğrenciye 2 bin 680 lira, ilkokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 220 lira, ortaokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 750 lira, lise ve temel lisedeki 110 bin öğrenciye lise için 3 bin 750 lira, temel lise için 3 bin 220 lira destek verilecek. 230 bin öğrenci, eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

  Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 350 bin öğrenciye destek verilecek.

  48-66 ay yaş grubundakiler de destekten yararlanacak

  İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

  Sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında ise 1. ve 2. bölgelerde 0,95, 3. ve 4. bölgelerde 1,00, 5. bölgede 1,20, 6. bölgede ise 1,30 katsayıları uygulanacak.

  Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek.

  İllerde okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda, Bakanlık boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek.

  Eğitim öğretim desteği, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Ödemeye ilişkin usuller Bakanlıkça belirlenecek.

  Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapma ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermede Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkili olacak.

  Her iki bakanlık tarafından müştereken hazırlanan bu tebliğ, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girecek.

  Etiketler: özel okul , teşvik , öğrenci
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı