3.2 katrilyonluk vergi bombardımanı

Hürriyet Haber
09.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

Hükümet, 3.2 katrilyon lira gelir sağlamayı planladığı vergi paketiyle ilgili 9 kararname, ile Yeniden Değerleme Oranı'nı yayınladı. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 56 olarak belirlendi. Taşıt vergilerinden cep telefonunu da kapsayan özel vergiye, harçlara kadar herşey yüzde 60-212 artırıldı.

1 OCAK 2001'den itibaren yürürlüğe girecek olan yeni vergi paketine ilişkin 9 adet Bakanlar Kurulu Kararı'yla, Yeniden Değerleme Oranı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Hükümet, bu vergi paketinden gelecek yıl 3 katrilyon 200 trilyon lira gelir hedefliyor.

Bugüne kadarki uygulamada, genellikle yeniden değerleme oranı kadar artırılan gelir vergisi dilimleri, 2001 yılı TÜFE hedefi yüzde 12 kadar arttırıldı. Bakanlar Kurulu, yüzde 12'lik bu artışla vergi uygulanan ilk dilimi 2.5 milyar liradan 2.8 milyar liraya çıkardı. Bu düzenleme ücreti yüzde 12'den fazla artan ücretlilerin 2001 yılında daha fazla vergi ödemek zorunda kalacakları anlamına Bina, arsa ve arazilerdeki emlak vergisine tabi değerler yüzde 30, Taşıt Alım Vergisi yüzde 60, Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 75, resmi harçlar yüzde 212 oranında arttırıldı. Özel işlem vergisi tutarları yükseltildi. Yatırım indirimi stopajı 18'e çıkarıldı.

YENİDEN DEĞERLEME YÜZDE 56

Yeniden değerleme oranı, 2000 yılı için yüzde 56 oranında uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğine göre, yüzde 56'lık oran, bu yılın son geçici vergi vergilendirme dönemi için de uygulanacak.

YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJINA ZAM

Yatırım indiriminde stopaj oranı da yüzde 15'den 18'e yükseltildi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yeralan iştirak kazançları istisnasından yararlanan kazançlar hariç, yatırım indirimi ististasından yararlananlar dahil olmak üzere, dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarına yüzde 18 vergi uygulanacak. Yatırım indiriminden yararlanmak için 2001'de sınai ve ticari yatırımlarda gerekli en az yatırım tutarı 76 milyar lira yerine 120 milyar, zirai yatırımlarda 15 milyar lira yerine 24 milyar lira olacak.

BASİT USUL KOŞULLARI

Basit usule tabi olmanın koşulları da yeniden düzenlendi. Yıllık alım tutarı 15 milyar lira, yıllık satış tutarı da 20 milyar lira olurken, gayri safi iş hasılatı 7.5 milyar liraya, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı da 15 milyar liraya çıkarıldı. Basit usul yükümlülüğü koşulları arasında yer alan yıllık kira bedeli toplamı da büyükşehir belediye sınırları içinde 1 milyar liraya, diğer yörelerde ise 720 milyon liraya yükseltildi.

GEÇİCİ VERGİDE BEYAN DÖRDE ÇIKTI

Geçici kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödemeleri 2001 yılında üçer aylık dönemler halinde yapılacak. Bakanlar Kurulu kararına göre, Gelir Vergisi Yasası'ndaki geçici vergi dönemleri 2001 yılında üçer ay olarak uygulanacak. Beyan ve ödeme dönemleri de üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15'inci günü akşamı olarak belirlendi.

STAND-BY HEDİYESİ

Geçici vergi 1999 yılında üçer aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş ve 1999 yılında üçer aylık dönemler halinde alınmıştı. Ancak, 1999 yılında Gelir Vergisi Yasası'nda yapılan bir değişiklikle geçici vergi altışar aylık dönemlere çıkarılmıştı. Ancak 1999 yılı sonunda imzalanan stand-by anlaşması ile hükümet 2000 yılının ikinci yarısından itibaren geçici vergi beyan dönemini yeniden üç aya indirmişti. Yapılan yeni düzenlemeyle üçer aylık dönemler halindeki uygulama 2001 yılında da devam edecek. ANKARA

Emlak Vergisi'ne yüzde 30 zam

BAKANLAR Kurulu, 2001 yılı için bina, arsa ve arazilerdeki Emlak Vergisi'ne tabi değerleri yüzde 30 oranında artırdı. 1 Ocak 2001'de yürürlüğe girecek olan karar, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu'nun bir başka kararı ile de tek meskeni olan emekliler, şehitlerin dul ve yetimleri ile gaziler yeni yılda da emlakvergisi ödememeleri öngörüldü. Buna göre, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup gelirleri münhasıran sosyal güvenlik kurumlarından aldığı aylıklardan ibaret bulunanlar ile bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşleri ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenin bina vergisi 2001'de sıfır olarak uygulanacak.

BAKANLAR Kurulu, 2001 yılı için bina, arsa ve arazilerdeki Emlak Vergisi'ne tabi değerleri yüzde 30 oranında artırdı. 1 Ocak 2001'de yürürlüğe girecek olan karar, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu'nun bir başka kararı ile de tek meskeni olan emekliler, şehitlerin dul ve yetimleri ile gaziler yeni yılda da Emlak Vergisi ödememeleri öngörüldü.

Vergiyle vur otoluya

BAKANLAR Kurulu, yetkisini kullanarak Taşıt Alım Vergisi'ni yüzde 60, Taşıt Vergisi'ni de yüzde 75 artırdı. Otomotiv sektöründe şok yaratan yeni oranlar 1 Ocak 2001'de yürürlüğe girecek. 950 kilo ve altındaki bir otomobilin Taşıt Alım Vergisi 533.8 milyon liraya, Taşıt Vergisi de 63.9 milyon liraya yükseldi.

OTOMOBİL yeni yıla vergi zammıyla girecek. Taşıt Alım Vergisi'nin yılbaşından itibaren yüzde 60 oranında artması nedeniyle, sıfır kilometre orta sınıf otomobillerin anahtar teslim fiyatları 300 milyon lirayla 500 milyon lira arasında zamlanacak.

İthal lüks otomobillerin anahtar teslim fiyatlarının ise 1 milyar lirayla 2 milyar lira arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Maliye Bakanlığı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 1 yaşındaki 950 kilonun altındaki otomobilin Taşıt Alım Vergisi, yeni yılda 533 milyon 808 bin lira oldu. Aynı yaşta olan 951-1.200 kilogram arasında olan otomobil için 891 milyon 376 bin lira, 1.201-1.600 kilogram arası olan otomobil için de 1 milyar 247 milyon 648 bin lira taşıt alım vergisi ödenecek. Bu hadler 1. derecede lüks otomobiller için 3 kat, 2. derece lüks otomobiller için 1.5 kat uygulanacak.

Taşıt Alım Vergisi'nin yüzde 60 oranında artmasıyla birlikte, Çevre Koruma Fonu'da artacak. Çevre Koruma Fonu, Taşıt Alım Vergisi'nin yüzde 25'i oranında uygulanıyor. Otomobilde yılbaşı zammı hesaplanırken, Taşıt Alım Vergisi'ndeki artış, Çevre Koruma Fonu'ndaki artışla birlikte taşıt pulu da hesapa katılacak.

Öte yandan, bu tarife dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs, otobüs, troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerlerinde de 2001 yılı vergileri, 2000 yılı rakamlarının yüzde 60 fazlasıyla ödenecek.

Taşıt Vergisi'ne yüzde 75 zam

Halk arasında taşı pulu olarak bilinen ve iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi de, 1 Ocak 2001'den geçerli olmak üzere yüzde 75 oranında artırıldı. Bakanlar Kurulu'nun kararına göre, 950 kg ve daha aşağı olan 1-6 yaş arası otomobiller için yıllık vergi miktarı 36 milyon 530 bin liradan 63 milyon 927 bin liraya, 7-15 yaş arası otomobiller için de 18 milyon 220 bin liradan 31 milyon 885 bin liraya çıktı. Karar uyarınca, 26-35 kişi arasındaki otobüslerin 1-6 yaş arası vergisi 218 milyon 872 bin lira, istiap haddi 1500 kiloya kadar olan aynı yaştaki kamyonetin vergisi 72 milyon 520 bin lira oldu.

LPG'li özel otomobile katlamalı vergi

MOTORLU Taşıt Vergisi, LPG kullanan taşıtlarda önce yüzde 75, ardında da taşıtın ağırlığına göre 0.5-4 kat artırılarak belirlenecek tutar üzerinden ödenecek. Buna göre, 950 kg ve daha aşağı ağırlıkta taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi önce yüzde 75, ardından 4 kat artırılarak alınacak.

LPG yakıtı kullanan, 950 kg ve daha aşağı ağırlıktaki 1-6 yaş arası taşıtların Motorlu Taşıtlar Vergisi, 36 milyon 530 bin liradan 255 milyon 710 bin liraya çıktı.

Aynı durumdaki 7-15 yaş arası otomobiller için Motorlu Taşıtlar Vergisi de 18 milyon 220 bin liradan 127 milyon 540 bin liraya yükseldi.

Karar göre, LPG kullanan 951-1200 kg ağırlıktaki taşıtların motorlu taşıtlar vergisi önce yüzde 75 ardından 2.7 kat, 1201-1600 kg'a kadar taşıtların vergisi önce yüzde 75 ardından 1.7 kat, 1601-1800 kg'a kadar taşıtların vergisi önce yüzde 75 ardından 0.7 kat, 1801 kg ve daha yukarısı için ise önce yüzde 75 ardından 0.5 katartırılarak belirlenecek tutar üzerinden ödenecek.

LPG'Lİ TAKSİYE İNDİRİM:

LPG'li taşıtlardaki yüzde 75'in dışındaki artış oranları, taksi ve dolmuş otomobillerinde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. Buna göre, 950 kg ve altı 1-6 yaş arası taksi otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 127 milyon 855 bin lira, 7-15 arası taşıtların vergisi ise 63 milyon 770 bin lira oldu. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin uygulama tebliğinin de yakında Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

OSD: Vergide hep bize vuruyorlar

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan İlkbahar, otomotivde 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek vergi artışlarını eleştirerek, ‘‘Hükümet vergi ihtiyacı olduğunda (Vurun bunlara) diyor bize yükleniyor’’ dedi.

Taşıt Alım Vergisi ve Motorlu Taşıtlar vergilerindeki artışlar konusunda A.A.'ya görüşlerini açıklayan İlkbahar, şunları söyledi:

‘‘Maalesef bunu anlatmakta başarılı olamıyoruz. Hükümet vergi ihtiyacı olduğunda (Vurun bunlara) diyor bize yükleniyor. Psikoloji bu. 15 senedir hangi hükümet gelirse gelsin bu değişmedi. Yüzde 50'leri geçen vergi yükünün artık bardağı taşırmakta olduğunu anlatamıyoruz. Vergi denince akla hep otomobil geliyor. Fazla mı, aşırı mı olmuş bakılmıyor. Böyle bir psikoloji olmasa vergiyi 20 misli artırma yetkisi alırlar mıydı? Bu psikolojiyi çok iyi belli ediyor.’’

İTHALAT ARTIYOR

Her yılın son ayında otomotivde talebin sürekli yüksek olduğunu hatırlatan İlkbahar, şöyle dedi: ‘‘Bu dönemde bir de gelecek yıl için vergi artışları açıklandığındasatış patlaması yaşanır. Bu hızlı artan talebi yerli üretim karşılayamayınca ithalatçıların satışları artar ve pazar payları yükselir. Bu yıl da benzeri yaşanıyor. İthal araç satışları vergi gelecek diye yükseliyor. Yükselen satış artışı da ithalatın cebine gidiyor.’’ İlkbahar, mali piyasalarda yaşanan kriz başta olmak üzere, vergi artışlarının da etkisiyle önümüzdeki yıl otomotiv pazarının yüzde 25 gerileyebileceğini söyledi.

'Özel vergi'ye 2 yıl devam

SON çıkarılan vergi kanunu kapsamında süresi iki yıl daha uzatılan Özel İşlem Vergisi'nde, alınacak vergi tutarları yılbaşından geçerli yeniden belirlendi. Cep telefonu, uçak bileti, at yarışı, Spor Toto ve loto, avcılık ruhsatı, vergi beyannamesi ve tapu harçlarına kadar birçok işlemden alınacak vergilerin yeni oranları 1 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girecek.

Harçlar yüzde 212 arttı

PASAPORT, vize, ikamet tezkeresi ve trafik harçlarını 1 Ocak 2001'den geçerli olmak üzere yüzde 212 oranında arttırıldı. Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan ve kanunla belirlenmiş nispi harçlar yüzde 50 oranında artış gördü. Pasaport, vize harçları, ikamet tezkeresi ve Dışışleri Bakanlığı tasdik harçları ile trafik harçları bölümlerinde yer alan ve 2000 yılında uygulanan maktu harç miktarlarının, yeniden değerleme oranı tatbik edilmek suretiyle hesaplanacak 2001 yılı tutarlarının birkat artırımlı uygulanması öngörüldü.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı