Gündem Haberleri

  250 milyon çocuk çalışıyor

  Hürriyet Haber
  19.12.2001 - 13:24 | Son Güncelleme:

  Yaşları 5-14 arasında değişiyor. Sayıları 250 milyon. Onlardan büyük gibi davranmalarını ve ev geçindirmelerini 'bekliyoruz'. Dünya genelinde çalışan çocukların yüzde 70.4`ü tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde istihdam ediliyor. Bu sektörleri imalat, turizm ve perakendecilik izliyor. Çalışan çocukların yüzde 6,5’i kamu sektöründe istihdam ediliyor.

  Çocuklar yalnızca genç yaşta çalışmak zorunda kalmıyor, büyükleri arasında yaşanan siyasi mücadeleler arasında eziliyorlarlar. Avrupa Çocuk Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre Doğu Avrupa ve dağılan Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşayan 70 milyon azınlığın 20 milyonu çocuk. Bölgedeki ayrımcılık ve asimilasyon politikasının sürdüğünü bildiren rapora göre bu durum gelecekte sosyal felaketlere yol açabilir.

  ‘ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Eğitim Merkezi`nin ``Çocuk İşçiliği Bilgilendirme Materyali``ne göre, gelişmekte olan ülkelerde çalışan 5-14 yaş grubunda 250 milyon çocuk var. Bunun yaklaşık yüzde 61`i Asya ve Okyanusya, yüzde 32`si Afrika, yüzde yedisi ise Latin Amerika ve Karayipler`de bulunuyor.

  ILO’nun gelişmekte olan 28 ülkede yaptığı araştırmaya göre çalışan çocukların yüzde 8.3'ü imalat sanayii,  8.3'ü toptan ve perakende ticaret, turizm, 6.5'i kamu hizmetleri ve özel hizmetler, yüzde 3.8' i taşımacılık, depolama ve iletişim, yüzde biri inşaat ve yüzde 0.9'u ise madenlerde istihdam ediliyor. Çocukların 120 milyonu tam, 130 milyonu da yarım süreli işlerde çalışıyor. 

  SİYASET KURBANLARI

  Öte yandan Avrupa Çocuk Vakfı tarafından hazırlanan rapor, özellikle Doğu Avrupa ve dağılan Sovyet Cumhuriyetleri’nde yaşayan azınlık sıfatındaki çocukların durumuna dikkat çekiyor. Rapora göre bölgede yükselen ırklararası tansiyon, gelecekte felaketlere yol açabilir.

  Bölgedeki azınlık 70 milyon kişiden 20 milyon çocuğun ırk ayrımcılığının acılarını en ağır hisseden kesimi oluşturduklarına dikkat çeken raporda, şartların bölgedeki bütün azınlıklar için ağır olduğu vurgulanıyor.

  Avrupa Çocuk Vakfı, hazırlanan rapor ışığında, başta ilgili ülkelerin hükümetleri olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarını da bölgedeki azınlıklar ve özellikle azınlıktan çocuklar için çaba harcamaya çağırdı.

  Doğu Avrupa`daki en yaygın azınlığın Romanlar adı verilen çingeneler olduğu belirtilen raporda, sayıları 5-6 milyon olarak bilinen, ancak gerçekte daha çok oldukları tahmin edilen çingenelerin en kötü durumdaki azınlık olduğu ifade edildi.

  BULGARİSTAN`DA DURUM  

  Dünya Bankası yayınladığı raporda  Bulgaristan`da fakirliğin etnik Bulgarlar arasında yüzde 15 iken, Türk azınlık arasında yüzde 42, çingeneler arasında ise yüzde 76`lara kadar çıktığını belirtti. Rapora göre, Bulgaristan`da azınlıkların nüfus içindeki 'resmi' oranı yüzde 5. Ancak rapor bu oranın gerçekte çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

  Raporda, komünist rejimin çöküşü ve bunu izleyen ekonomik krizden de etkilenen Türk azınlığın henüz toparlanmaya başladığına işaret ediliyor.         

  ÇİNGENELER VE DİĞERLERİ     

  Raporda, Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Makedonya gibi ülkelerde bu grup üzerindeki taciz, baskı ve kötü muamelelerin sürdüğü belirtiliyor. Polisin de bu gruba yönelik tacizleri görmezden geldiği kaydedilen raporda, ``çoğu kez olayın kurbanları durumunda olan çingeneler ceza görüyor`` ifadesi kullanılıyor.

  Letonya ve Litvanya`da Rusça konuşanlara ``ikinci sınıf insan muamelesi`` yapıldığına da dikkat çekilen raporda, bu ülkelerde Rusça konuşan azınlıkların ``vatandaşlık statülerinin`` de verilmediği vurgulanıyor.

  Raporda Çeçen karşıtı duyguların Kafkas halkına yönelik kötü muamelenin temelini oluşturduğu belirtiliyor. Çeçen azınlıkların yaşadıkları bölgelerde tüberkülozun Rusya genelinin 5 katı, ortalama insan ömrünün de 16-18 yıl daha düşük olduğunun altı çiziliyor. (a.a)

    

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı