İK/Yeni Ekonomi Haberleri

İK YENİ EKONOMİ

  2015’te öne çıkacak 15 yeni C-seviye pozisyon

  Burcu ÖZÇELİK SÖZER
  16.01.2015 - 17:34 | Son Güncelleme:

  Üst düzey yönetici yerleştirme şirketi Korn Ferry, kendi danışmanları ve üst düzey yöneticilerle yaptığı araştırmalar sonucu 2015’te önce çıkacak 15 yeni C-seviye pozisyonu belirledi.

  Üst düzey yönetici yerleştirme şirketi Korn Ferry, 40 ülkeden 750 Korn Ferry danışmanı ve farklı sektörlerden 367 üst düzey yönetici ile görüşmeleri sonucu ‘2015’in İlk 15’i’ni belirledi. Araştırma sonuçlarına göre, her zaman öne çıkan CEO ve CHRO gibi pozisyonların yanı sıra, farklı endüstrilerde farklı C-seviye roller öncelik kazanacak. Örneğin,

  - Teknoloji sektöründe, içinde bulunduğumuz dijital çağda şirketlerin atardamarı haline gelen, karar mekanizmalarının en kritik çarklarından biri olan stratejik bilgi ve bilişim sistemleri yönetiminden sorumlu olan Bilgi Sistemleri Grup Başkanı (CIO - Chief Information Officer) ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı (CTO - Chief Technology Officer) pozisyonları kritik roller olarak öne çıkıyor.

  - İlaç ve sağlık sektöründe, regülasyonlar ve tıbbi ihtiyaçlar çerçevesinde ilaç şirketlerinin küresel portföy stratejisini yaratan ya da hastanelerin klinik ve stratejik önceliklerini belirleyen Medikal Grup Başkanı (Chief Medical Officer) pozisyonu çok kritik hale geliyor.

  - Finansal piyasalar için Risk Yönetimi Grup Başkanı (Chief Risk Officer),

  - Endüstriyel firmalar için Üretim Operasyonlarından Sorumlu Grup Başkanı (Chief Operating Officer – Manufacturing) ya da Enerji Operasyonlarından Sorumlu Grup Başkanı (Chief Operating Officer – Energy),

  - Tüketici ürünleri sektörü için Pazarlama Grup Başkanı (Chief Marketing Officer)

  - STK’lar için Fon Geliştirme Direktörü (Director of Development / Funding) gibi pozisyonlar önem kazanacak.

  Sektör bağımsız C-seviye roller
  Korn Ferry Yöneticisi Deniz Ergene, sektörden bağımsız olarak bakıldığında 2015 ve sonrası için özellikle öne çıkacak C-seviye pozisyonları şöyle açıklıyor:

  Gelir Yönetimi Grup Başkanı: Son bir sene içinde görüşmüş olduğumuz yöneticilere hangi sebeple yeni eleman almayı düşüneceklerini sorduğumuzda, birçoğunun ortak cevabı ‘artan tüketici talepleri’ oldu. Son yıllarda arka arkaya yaşanan krizlerin doğal bir sonucu olarak birçok şirket maliyet azaltacak tedbirler alma yoluna gitti. Ancak son dönemde yavaş da olsa artış gösteren tüketici talepleri göz önüne alındığında, şirketler maliyet yönetiminden kârlı bir şekilde büyüme odağına kaymak durumundalar. Yakın zamana dek ‘Satıştan Sorumlu Grup Başkanı’ olarak nitelendirebileceğimiz pozisyonlar, artık satış artışının ötesinde kâr atışı gibi farklı beklentileri karşılamaları ve bunu sağlamak için yeni pazarlara ve yeni ortaklıklara odaklanmaları gerekeceği için,
  ‘Gelir Yönetimi Grup Başkanı’ olarak isimlendirilen yeni bir role evrildi.

  İnovasyon Grup Başkanı: Birçok firmanın ‘sağmal inek’ (cash cow) olarak tabir edilen, bugüne dek likiditesi bol olduğu için nakit akışını sağlamış, ancak yıllar içinde katma değerini kaybettiği için önlenemez bir şekilde değersizleşen ürün ve/veya hizmetleri vardır. İyi fikirlerin zaman içinde daha iyi fikirler ve daha yeni teknolojiler ile yer değiştireceği aşikârdır; öyle ki, kimi zaman firmalar, rakiplerine fırsat tanımamak adına sevgili ‘sağmal ineklerini’ pazardan çekmek durumunda dahi kalabilirler. Bu sebeple, değişimin gerekliliğini kavrayacak ve hızına ayak uydurarak yeni inovasyonlar ile şirketlerini geleceğe taşıyacak liderler çok önemli hale geldiler.

  Bilgi Güvenliği Grup Başkanı ve Siber Güvenlik Grup Başkanı: Bir tuş ile güvenlik duvarlarının aşıldığı, müşteri bilgilerinin siber âleme dağıldığı, bireysel ve kurumsal itibarların yerle bir olduğu günümüzde, bilgi güvenliğinin ve siber güvenliğin ne kadar önemli bir rol haline geldiği tartışma götürmez bir gerçek. Her gün haberlerde bir yenisini okuduğumuz siber saldırılar karşısında yarının manşeti olmak istemeyen firmalar, şirket ve müşteri bilgilerini koruma altına alacak yeni strateji ve uygulamalar geliştirmek zorundalar.

  Dijital Grup Başkanı: Dijital Grup Başkanları, mobil platformlarda şirketlerin rekabetçiliğini arttıracak yeni aplikasyonlar geliştirilmesinin yanı sıra, çalıştıkları kurumun sosyal medya stratejilerini de kurguluyorlar. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, şirketler kendilerini güncel tutup müşterileri ile farklı sosyal ve mobil platformlar üzerinden bağlantı kuramazlarsa kaybetmeye mahkûm hale gelirler. Dijital Grup Başkanları, müşteri ve tüketici bağlılıklarını arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda bireyler arasında zincirleme reaksiyonlar yaratarak müşteri bağlılığını gelir artışına dönüştürecek stratejiler yaratırlar.

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürebilirlik Grup Başkanı: Her ne kadar sürdürülebilirlik başlığı genel olarak çevresel inisiyatifleri çağrıştırmakta olsa da, nispeten yeni oluşmaya başlayan bu iki pozisyon arasında çok net çizgilerle bir ayrım henüz söz konusu değil. Zira her iki pozisyon da şirketlerin yarattığı ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri incelemek, toplum ve çevre için yaratılan faydayı maksimize ederken muhtemel negatif etkileri ise minimum düzeye indirme odağıyla çalışıyorlar. ‘Çalışan değeri’ ve ‘çalışan bağlılığı’ gibi başlıkların şirketlerin itibar ve yetenek yönetiminde büyük rol oynamaya başladığı günümüzde, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çabaları özellikle güçlü bir işveren markasının yaratılması adına vazgeçilemez hale geldi.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNANLAR

   Sayfa Başı