Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

2014’te fiş, fatura ve mektuplar değişecek

1 Ocak 2014’e az kaldı.

Çok kişi farkında değil. 2014’de fiş, fatura ve diğer belgelerde, (mektuplar dahil) yeni bir uygulama başlıyor.
Daha ötesi, belirlenen esaslara uymayanlara, her bir belge türü için 2.240 TL “idari para cezası” kesilecek.

OLAY NE?

Şirketler dahil tüm tacirler, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (yani fatura, yazar kasa fişi ile sinema, tiyatro, spor müsabakaları vb. yerlere giriş biletleri, yolcu taşıma biletleri, gider pusulası, müstahsil makbuzu, ücret bordrosu, taşıma irsaliyesi, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri, mektuplar, bono ve poliçeler, sözleşme, taahhütname ve kefaletname gibi belgelerde);
1. Sicil numaralarını,
2. Ticaret ünvanlarını,
3. İşletme merkezlerini,
4. İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğüne (yani bağımsız denetime) tabi ise, tescil edilen internet sitesinin adresini,
göstermek zorunda olacak.
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ni (MERSİS) kullanmaya başlayan müdürlüklerde, MERSİS numarası, ticaret sicil numarası yerine geçecek.

DAHA ÖNCE FIKRA GİBİYDİ

Hürriyet okurları hatırlayacaktır; Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ilk şeklinde, “fıkra gibi” bir düzenleme vardı.
Başta faturalar olmak üzere, işletmede kullanılan “her türlü kağıt ve belgede” okunaklı olarak, sermaye şirketlerinde ise; taahhüt edilen sermaye, ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilecekti.
Bitmedi.. yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ve soyadlarının gösterilmesi isteniyordu!
Biri eksik olursa, “üç aydan iki yıla kadar” hapis cezası vardı.
Okurlarımız haklı olarak sormuşlardı:
- Bütün bu bilgiler küçücük yazar kasa fişine nasıl yazılacaktı?
- İşletmede kullanılan
“her türlü kağıda” yazılacak ne anlama geliyordu?
- Şirkete yeni yönetici geldiğinde veya mevcutlardan biri ayrıldığında, tüm belgeler ve kağıtlar yeniden mi bastırılacaktı?
- Bankanın 800-900 şubesi var. Vereceği dekontlara
“okunaklı olarak” bunların tamamının adı soyadı nasıl yazılacaktı?
- Bilgilerden biri eksik olursa
“üç aydan iki yıla kadar hapis cezası” çok ağır değil miydi?
Neyse.. Hürriyet’teki uyarılarımız göz önüne alındı ve yazılması istenen bilgiler azaltıldı. Hapis cezası da kaldırıldı..

2014 ÖNCESİ BASTIRILAN BELGELER

1 Ocak 2014 öncesinde bastırılan belgelerin, bu tarih sonrasında da kullanılacak olması durumunda;
- Bu belgelerde de yukarıda sıralanan bilgiler yer alacak.
- Kullanılacak belgelere, istenen bilgiler kaşe ile vurulabilecek.
-Yazar kasalardan alınacak fişlerde, istenen bilgilere yer verilebilmesi için gerekli program değişiklikleri yaptırılacak. Program değişikliğine gidilinceye kadar, istenen bilgileri içerecek kaşe, fişlerin önüne veya arkasına vurulacak.

2014’TE İŞYERİ LEVHASI ASMAYANA CEZA

Yeni TTK’nın 39/2. maddesi uyarınca, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine “ticaret ünvanının” yazılması veya levha asılması gerekiyor.
Aksi halde 2.240 TL “idari para cezası” kesilecek (Md.51/2). Yeni TTK’nın ilk şeklinde, levha asmayana, “iki yıla kadar hapis cezası” vardı. Uyarılarımız üzerine, kaldırıldı.

X