Astroloji Haberleri

  2012'de Türkiye

  Ata NİRUN
  27.12.2011 - 11:38 | Son Güncelleme:

  2012 yılı ile ilgil astrolojik öngörüleri okurken, sıkılabilirsiniz. Olaylar daha çok negatif gelişmeler içeriyor, birçok şey endişe verici. Ama bunun böyle olması doğal, epeyden beri tartışılan 2012 yılı efsanesinin asıl anlamı burada saklı. Birçok şeyi doğru yapmamamızın bedellerini ödeme dönemde gibiyiz. Gereksiz ve sonuçsuz iç çatışmaları aşamamamız, hemen her alanda kanserli hücrelerin yayılması kadar hızlı büyüyen madde hırsı ve herşeyden her konuda para kazanılmak istenilmesi, ün, para, güç uğruna tüm değerlerin gözardı edilmesi, doğaya durmaksızın zarar verilmesi elbette ki bu tür sonuçlar getirecek. Buna karşın birey olarak, daha huzurlu, daha uzlaşmacı olmanın yollarını arayabilir ve doğanın kızgınlığına karşı büyük kentlere yığılmaktan vazgeçip, ülkemizi daha iyi değerlendirebiliriz. 2012 tüm dünyada da kolay olmayacak. ABD Başkanlık seçimleri, Avrupa'daki çalkantılar, AB'nin yaklaşan sonu, Orta Doğu'nun ve Arap dünyasının bitimsiz sorunları, bizi de doğal olarak etkileyecek

  Ocak               
  Yeni yıl astro 8. evdeki Jüpiter etkisiyle başlıyor, Jüpiter genelde olumlu ve pozitif kabul edilen bir gezegendir ama 2012 başında biraz sert etkiler yayıyor. Bu astro ev, genelde toplumla ilgilidir yanısıra da toplu kayıpları simgeler ama bir diğer anlamda da yenilenme ve yaratma sürecidir. Toplumun ilgisinin olması gerekenden daha da aşağıya düştüğünü görebiliriz yani duygusal katılıklar gelişebilir, hümanist düşünceler azalabilir. Ayın sonuna doğru yargı veya adalet dünyasında önemli bir gelişme şaşırtıcı ama memnun edici olabilir. Önemli kararlar bu ay içinde doğru zamanda ama daha da önemlisi doğru kişilere danışılarak alınmalı ya da projeler uygulamaya konmalı. Ayın önemli negatif etkileri, boşvermişlik, ihmal ve tutumsuzluk şeklinde. Bu etki aynı zamanda da çalışan sınıfın tepki enerjisinin artışını da gösterir. Ocak 2012'nin bir diğer önemli olayı Satürn/Jüpiter ve kısa bir süre de Ay arasında yaşanacak. Satürn yönetim düzeyindeki yaşlılarla ilgilidir, ayrıca metal ve minerallerle ilgili endüstriyi, bankaları ve borsayı da simgeler. Bu yüzden Jüpiter'le olan zıtlaşma bu konularda yaşanacak sıkıntıların başlangıcının habercisidir. Ay ise, bu konumda memnuniyetsizlik, sinirlilik, kararsızlık, öz güven eksikliği, pesimizm gibi etkiler verebilir. Venüs/Mars zıtlığında ise, beni korkutan konu kadınlara yönelik şiddetin daha da artabileceği, yeni vakalar yaşanabilir. Ve Ocak ayının son önemli olayı Merkür/Güneş/Jüpiter arasında oluşurken olaylar sanat, eğlence ve spor dünyasında yaşanacak, bu alanlarda yalanlar, abartılar, saygısızlıklar ve erotik saçmalıklar dikkat çekecek. Ayın başındaki yarggı ile ilgili görünen etki ay sonunda yine gündemde...

  Şubat
  Şubat ayı gergin bir ortamda başlıyor, uzun vadeli olmasa da Merkür/Uranüs birlikteliği birşeylerin değişiminin göstergesi gibi. Türkiye ile komşuları arasında yeni bir sorun ortaya çıkabilir ya da farklı bir görüş gerekebilir. Satürn etkin bir konumda, burada iktidar sıkıntıda ve soğuk, yalnızlık ve yabancılaşma veya dışlamalar görülebilir. Finans dünyasında yeni gelişmeler var ve de yeni vergiler gibi. Bir diğer önemli etken, kanser ve böbrek gibi kronik hastalıkların artışında ortaya çıkabilir. Beşinci astro evdeki Güneş, 11. evdeki Mars ile zıtlaşıyor, parlamentoda ciddi çatışmalar ve olabilir, yanısıra da önemli konumlardaki yöneticilerle ilgili hukuki sorunlar gündeme olabilir. Mars'a ulaşan bir diğer etki ise 3. evdeki Pluto'dan, bu etki tümüye iletişimle ilgili önemli ve başarılı gelişmelerin olabileceği şeklinde. Pluto aynı önemli etkiyi 7. evdeki Jüpiter ile oluşturuyor, bu da başarıl bir dış ilişkiler gelişmesinin habercisi. Sosyal ve dinsel alanda reformist çabalar görülebilir.

  Mart
  Mart başında Güneş, Merkür ve Uranüs 12. evde buluşuyorlar. Hapishaneler, tutuklamalar, terör ve genel refah ile ilgili kararsızlıklar sorun olacaktır, haberlere dikkat edilmeli, yanıltıcı olabilirler. Değerlendirmeler bu dönemde yüzeyseldir, ikili ilişkilerde daha esnek olunmalı. Yönetim çok emek verdiği ve takdir beklediği bir hizmetten dolayı gergin olabilir ve gereken takdiri alamıyabilir. Yurt dışından önemli bir konuk aniden gelebilir. Güneş/Pluto ilişkisi sert oluşacak, hapishaneler yine gündemde ve sorunlar büyüyor. Bu ayın önemli uyarısı, kendini beğenmişlik ve dikkafalılığın tüm ilişkileri bozabileceği şeklinde. Otorite yanlış kullanılmamalı. Neptün 12. evde ve zıt konumda Mars var. Uygulamalar, arzuların önünde olmalı, hastalıkların artabileceği bir süreç. Grevler ve direnişler görülebilir. Buna karşın Neptün'ü olumlu etkileyen güç Satürn olacak, sorunları genelde sıradışı çözümlere ulaşacak. Ay sonuna doğru Mars 11. eve geçtiğinde, Pluto olumlu destek verecek, Parlamento'dan ve yönetimden olumlu kararlar çıkabilir, onaylar olumlu olacak. Şubat sonunda etki tekrarlanıyor, bu konumda alınacak kararlar kalıcı ve memnun edici olabilirler.

  Nisan
  Nisan başında Pluto 2. evde ve Mars 9. eve yani ekonomi, ticaret, mahkemeler, üniversiteler ve ulaşım alanlarına geçiyor. Bu oluşum, yönetimin ve iş dünyasının kendine güvenini arttırıyor, hırslar ve gayretler olumlu sonuçlar getirecek. Pluto aynı konumda Güneş'le de olumlu ilişkide, amaçlar doğru ve bilinçli olğu takdirde sonuçlar başarılı olacak. En üstteki üç yöneticiden birisinin yeni bir sorumluluk alması gerekebilir. Üçüncü evdeki Neptün'ün Mars ile zıtlaşması, bazı hayal kırıklıkları getirebilir. Bir yangın ülkeyi üzebilir. Türkiye'ye yönelik göçler artabilir. Nisan ayının önemli olayı, aynı konumdaki Mars'a sert bir etkinin Jüpiter'den gelmesi şeklinde. Kurallar ve yasalar çok tartışılacak, aşırı eğilimler artabilir, acele kararlar çoğu zaman doğru olmayacaktır. Ve ekonomi dünyasında sıkıntılar var, önemli ve tanınmış bir iş adamı çöküşe geçebilir.

  Mayıs
  Pluto/Mars Mayıs ayında olumlu bir ilişki içinde olacaklar. Özellikle Başbakan için iyi ve sağlıklı bir konum bu, sağlığı daha iyi olabilir. Buna karşın 2. evdeki Neptün, 5. evdeki Güneş'le sert etkiler içinde, önemli insanlar etkilenmeye açık olacaklar, negatif kişilikler sergilenmemeli. Ayın sonuna doğru, yine önemli insanlar kendilerini kandırmamalılar, kolay hayal kırıklıkları yaşayabilirler ve bunlar yakınları tarafından yaşatılabilir. İlaçlara bu süreçte, dikkat edilmeli. Ayın ortasında, Uranüs/Ay beraberliği zıtlaşıyor. Ani gerilimler olabilir, kısa bir süre içinde içsel huzursuzluk ve sinirlilikler görülebilir, hisler ve düşünceler karışabilir. Tanınmış bir isim önemli bir ameliyat geçirebilir. Mayıs ayının önemli bir olayı ise, Mars'ın 8. evden 5. ve 6. evlerde bulunan Güneş, Merkür ve Venüs'ü etkilemesi. Trafikte ciddi bir kaza yaşanabilir, dış ilişkilerde gereksiz bir çıkış sıkıntı olabilir, bir deprem yaşanabilir, ünlü bir kadınla yine ünlü bir erkek arasındaki tartışma gündemde olacak.

  Haziran
  Haziran ayı, birinci evdeki Neptün'ün, 4. evdeki Jüpiter ile sert bir konuma girmesiyle başlıyor. Bu öncelikle medyatik bir etki, basın, yayın ve tv dünyasında şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Yanlış yatırımlar, bazı ümitlerin boşa çıkaracaktır. Politika dünyasında birisinin ismi kirlenebilir, iftiralar atılabilir, yalanlara çok dikkat edilmeli ve ön yargılı olunmamalı. Çok büyük bir haksızlık toplumu çok üzebilir. Uranüs/Pluto ikilemi de ciddi, bu etki hemen her partide iç sorunlar yaratabilir, hatta ülkesel veya örgütsel alternatifsiz seçimlere "evet yada hayır" denilmesi gerekebilir. Bu bir kriz, soğukkanlılıkla atlatılırsa gelecek daha olumlu sonuçlar içerecektir. Ama bu etkinin en ciddi yanı yanı toplu bir felaket olabilir. Yalnız Jüpiter ile Mars arasındaki olumlu konum, bu sert etkiyi bir oranda azaltacaktır. Ve askeri bir sorun ay sonunda gündeme düşecek ve şaşırtacak. Fanatizmden kaçınmalı ve yine otorite aşırı kullanılmamalı.

  Temmuz
  Ayın başında Güneş/Merkür buluşması, pratik sonuçlara getirecektir, açık bir düşünce sistemi ile hareket edilmeli bu da amaçların daha bilinçli olmasını sağlayacaktır. Ticaret, ekonomi ve turizm için olumlu bir ay. Temmuz ayının ilginç bir olayı da bir dış temsilcilikte yaşanabilecek olan bir sorun olabilir. Haziran'daki tehlikeli Uranüs/Pluto oluşumu sürüyor ve 1. evdeki Uranüs'ü, Pluto bu kez 10. evden etkiliyor, bu doğal afetler açısından daha düşündürücü. Ayın sonunda Devlet ile finans dünyası arasında önemli bir buluşma sağlanacak ve kararlar alınacak.

  Ağustos
  Ağustos ayı 2. evdeki Jüpiter'in, 5. evdeki Güneş ile olan ilişkisiyle başlıyor. Bu etki daha çok ekonomi, finas ve para dünyasıyla ilgili, iddialar, çatışmalar ve kaprisler yaşanabilir. Bu konularda ciddi kararlar belki ertelenmeli. Öte yandan Güneş aynı konumda, 11. evdeki Neptün ile zıtlaşması da düşündürücü, önemli kararların etki altında kalınmadan alınması gerekiyor. Aldatmalar ve aldatılmalar artabilir. Ayın sonundaki Pluto/Uranüs ikilemi de sıkıntılı, özellikle düşünce dünyasından önemli bir isme yönelik bir saldırı olabilir. Veya tutuklu bulunan önemli birisi çok ağır bir sağlık sorunu yaşayabilir. Ağustos 2012'nin olumlu etkeni ise yine Güneş ile Pluto arasında, bu etki daha çok bilimsel gelişmelere yönelik, sevindirici gelişmeler yaşanabilir.

  Eylül
  Eylül 2012 Venüs ile Neptün'ün zıtlaşmasıyla başlıyor, bu konum hükümette bir üzüntüye neden olabilir, biraz da ruhsal bir çöküntünün habercisi gibi. Yorgunluklar daha belirginleşecektir. Güneş/Uranüs zıtlaşmasına biraz da Ay katılınca yine yönetimsel anlaşmazlıklar görülecektir, bu etki biraz da teknolojik sorunların artabileceğinin habercisi. Ünlü bir çiftin ayrılığı magazin dünyasını şaşırtabilir. Bu etki daha çok kadınlara yönelik, ruhsal sorunların da işareti, dengesizliklere dikkat edilmeli. Öte yandan Satürn, Neptün'ün sert etkilerini yumuşatıyor ama yanısıra deneyimlerin hatırlanılmasını ve kullanılmasını istiyor. Ay sonundaki Mars/Neptün ilişkisi ise, sağlık konusunda yeni tedbirlerin alınması gerektiğinin habercisi, bu ayda Devlet'in en üst düzeylerinde veya iş dünyasının en üst düzeyinde çok ciddi bir çatışma hatta bir ayrılık yaşanabilir, gizli düşmanlıklar görülüyor. Ve yine ay sonunda yurt dışından olumlu bir haber gelecek.

  Ekim
  Ayın başında Güneş ve Satürn 5. evde olacaklar. Daha çok eğlence, magazin, spor ve sosyete ile ilgili gelişmeler gündemde. Bazı kronik ve bıkkınlık getiren alışkanlıkların zararlı gittikçe daha çok görülecek. Bu dünyadaki alışkanlıklar gittikçe daha çok toplumsal zararlara neden olacaklar. Bazı saklı ve şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkarılacak. Venüs, 10. evdeki Uranüs'le zıtlaşırken kötü hava koşullarının yanısıra daha yumuşak olunmalıs gereken tüm konularda sertlikler getiriyor. Çok çarpıcı bir ahlaksızlık veya yolsuzluk olayı gündemi sarsabilir. Mars/Jüpiter zıtlaşması gizem dolu, bir inanç tartışması veya ilahiyatla ilgili bir sorun ortalığı karıştırabilir. Adli bir hata üzücü olabilir. Acele ile yapılan tüm işlere dikkat edilmeli, ve herşey tekrar gözden geçirilmeli. Bunlara karşın, 9, evdeki Neptün, 5. evdeki Güneş ile Satürn'ü olumlu olarak destekliyor. Bunlar daha çok mistik ve rahatlatıcı etkiler şeklinde, sanat dünyasında çok yaratıcı bir dönem, başarılı ve kalıcı yapıtlara imza atılabilir. Bu etki içinde,  tecrübeler gelişir ve yeni tecrübeler edinilir, işlerde bazı zorlamalar olacaktır fakat sabırla yavaş yavaş ilerlemeler olacaktır. Doğaüstü olaylar için çok uygun bir dönem, sürprizler yaşanabilir.

  Kasım
  Kasım 2012 ayı, 6. evdeki Merkür/Mars buluymasıyla başlıyor.  Sağlık, ordu ve sivil toplum örgütleriyle ilgili bir konumdan söz ediyoruz. Yanısıra ticari ilişkiler için olumlu bir süreç, planlanan düşünceler gerçekleştirilmeli ama gereksiz ve egosal tartışmalardan da kaçınılmalı. En yavaş ve en hızlı iki astro üye Kasım içinde bir ara kısa bir süre karşılaşıp zıtlaşacaklar, bu nedenle tüm duygular patlamaya hazır olacaklardır. Anayasa ile ilgili gelişmeler bu ay içinde gündemi etkileyebilir. Bu ya da benzeri gelişmeler, Güneş/Jüpiter zıtlaşmasıyla da dikkat çekiyor, gelişmeler aynı doğrultuda, uzun ve ciddi tartışmalar yaşanabilir. Büyük patronlar için zor bir dönem, anlaşmalarda ve hukuki olaylarda anlaşmazlıklar gözlenebilir. Ayın sonunda ise, 9, evdeki Uranüs, 6. evdeki Merkür ve Mars bileşimini zorluyor. Yine parlamento bu etki altında yanısıra da yüksek eğitim, ulaşım ve mahkemeler. Karar verici konumunda olan insanların baskı altında olmamaları gerekiyor, gerilimlerden dolayı, geri dönülmesi çok zor yanılma ve hatalara açık olunacak gibi. Çalışan kesim sıkıntılı ve gergin.

  Aralık
  Ve 2012'nin son ayı, 5. evdeki Pluto/Güneş buluşmasıyla başlıyor. Bu bileşim finansal spekülasyonlarla, meclisten geçecek olan ekonomik kararlarla ilgili, biraz da yurtdışı ticari ve yatırımsal gelişmelerde dikkati işaret ediyor. Bazı fırsatlara önem verilmeli ve kaçırılmamalı. Yeni fikirler ve uygulamalara açık olunmalı, destek verilmeli. Toplumsal sağlık için dikkat dönemi. Satürn kısa bir süre Ay ile zıtlaşacak, tüm iletişim alanlarında bu etki çözülebilir sorun getirebilir. Hukuki bir suçlama önemli birisinin sağlığını bozabilir. Ay'ın bu kısa süreli etkisi Mars'la da zıt konumda, gizli planların, terör örgütlerinin aşırılıklarının ortaya çıkarılması mümkündür. Ve ayın ve de yılın sonunda Uranüs 6. evden, 4. ve 5. evlerdeki Venüs, Pluto ve Güneş'i sert bir biçimde etkileyecek. Tarıma yönelik sorunlar, doğal sıkıntılar, maden kazaları yaşanabilir, Mayıs ve Haziran'daki olası sıkıntı, Aralık ayında da olası. Önemli finansal kararlar bu ay içinde alınmamalı ve yinu yıla ertelenmeli. Bir seçim olayı gündeme gelip, heyecan yaratabilir. 2012 bu etkilerle sona eriyor. Kolay bir yol olmayacak gibi...

   

   

  Etiketler:

   EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı