Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

2012’de fiş kesme sınırı 770 TL oldu

2012 vergi değişikliklerinin bir kısmı da esnaf, sanatkâr, serbest meslek erbabı, tüccar ve şirketlerle ilgili.

Bunların 2012 yılı vergi tarifeleri yeniden belirlendi. Fiş kesme sınırı yükseltildi. Amortisman uygulaması ve defter tutma hadleri açıklandı.

FİŞ-FATURA SINIRI

2011’de 700 TL olan fiş kesme sınırı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, 770 TL’ye yükseltildi.
Buna göre, 2012’de, 770 TL’yi aşmayan mal satışı ya da hizmet nedeniyle, “yazar kasa fişi” düzenlenecek. Aşması halinde, müşteri istemese dahi fatura düzenlenmesi gerekiyor.
Müşterinin istemesi halinde, tutarı ne olursa olsun örneğin 100 TL bile olsa, fatura düzenlenecek.
Ayrıca; şirketlere, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, doktor, avukat, mimar gibi serbest meslek erbabına, basit usule tabi olanlara, defter tutan çiftçilere ve vergiden muaf olan esnafa yapılan satış ve hizmetlerde, tutarı ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, bunların da fatura isteyip almaları gerekiyor (VUK Md. 232).

2012 VERGİ TARİFESİ

Bakkal, konfeksiyoncu, kitapçı, kırtasiyeci, ayakkabıcı, mobilyacı, lokantacı, büfeci, gözlükçü, nakliyeci, tamirci, doktor, avukat, mimar, sanatçı, kira geliri elde edenler ile kâr payı veya temettü geliri elde edenlerin, 2012 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi tabloda belirtildiği şekilde açıklandı.
Görüldüğü gibi, gelir vergisi oranı 58 bin liranın üzerindeki gelirlerde “yüzde 35” oluyor. Kurumlar vergisi oranının, gelirin tutarına bağlı olmaksızın “yüzde 20” olduğunu göz önüne aldığımızda, 1 milyon lira kazanan bir anonim ya da limited şirketin, şahıs işletmesine kıyasla (ortaklarına kâr dağıtmadığı sürece) 143 bin TL daha az vergi ödeyeceği göze çarpıyor.

CEP TELEFONUNA YİNE VERGİ ARTIŞI

Cep telefonu ile “alo” demenin “7 çeşit vergisi” olduğunu artık herkes biliyor.
Türkiye cep telefonunda yüzde 60’a yaklaşan vergi ve benzeri mali yükümlülükle “dünya rekoruna” sahip. Türkiye’den sonra yüzde 28 vergi ile Gabon, Uganda ve Tanzanya geliyor!.. AB ortalaması yüzde 20, gelişmekte olan 50 ülkedeki ortalama ise yüzde 17.5.
2012 yılında, cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi, yüzde 10.26 oranında artırıldı ve 37 liraya çıkarıldı. TGM ruhsat ve TGM kullanım vergileri de yüzde 10.26 artırıldı.

Yüzünüzü yıkarken KDV’sine dikkat

SABAH yüzünüzü yıkarken; su bedeli ile birlikte KDV, atık su bedeli ve çevre temizlik vergisi ödediğinizi biliyor muydunuz?
Çevre temizlik vergisi, konutlarda tüketilen su miktarı esas alınarak hesaplanıyor.
Sabah yüzünüzü yıkarken kullandığınız suyun bedeline dahil olan “Çevre Temizlik Vergisi” de 2012 yılında arttı!. Bu vergi büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 23 kuruş, diğer belediyelerde 18 kuruş olarak hesaplanacak.
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda ise vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 22 TL - 2 bin 750 TL, diğer belediyelerde 18 TL - 2 bin 200 TL arasında uygulanacak.

Birinci sınıf-ikinci sınıf ayrımı

İŞLETME defteri tutan ikinci sınıf tüccarların 2011 yılında;
- Yıllık alışları tutarı 140 bin TL’yi
- Yıllık satışları tutarı 190 bin TL’yi
- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77 bin TL’yi
aşmışsa, birinci sınıf tüccar sayılacaklar ve bilanço esasına göre defter tutacaklar.

X