Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

2011’de ücretlilere sembolik avantajlar var

ÜLKEMİZDE ücret geliri elde edenlerin sayısı 12 milyonu aşıyor.

Toplam gelir vergisinin, yaklaşık yüzde 60’ını ödeyen ücretlilere, 2011 yılında da vergi yönünden müjde yok.

Gerçi hiç yok değil ama sembolik tutarlardaki avantajlara bakınca, ister istemez “olsa ne olur olmasa ne olur” diyorsunuz.

YENİ VERGİ TARİFESİ

2011 yılında, ücret gelirleriyle ilgili vergi tarifesinde, küçük bir değişiklik oldu ve yeni bir tarife belirlendi./images/100/0x0/55ea735ef018fbb8f880c6a1
2011 yılı ücret gelirlerine uygulanacak “Gelir Vergisi Tarifesi” tabloda gösterildiği gibi olacak.
Tarifeden de fark edileceği gibi, ücret gelirlerinin toplam vergi matrahı 9 bin 400 TL’yi aşmadığı sürece (örneğin asgari ücretin vergisi), yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanacak.

Aylık ücretinin vergi matrahı 2 bin TL olan bir işçi; Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında (yani toplam 8 bin TL üzerinden) yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek. Mayıs ayında, ücretinin 1.400 TL’si için yüzde 15, 600 TL’si için de yüzde 20 gelir vergisi hesaplanacak. Haziran ayında ise ücretinin tamamı yüzde 20 gelir vergisine tabi olacak.

ÜCRETLİLERİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Sözcük anlamı itibariyle “asgari geçim indirimi” bireylerin insanca yaşayabilmeleri için gerekli olan asgari tutarın vergi dışı bırakılmasını ifade ediyor.

2011 yılından itibaren asgari ücretin yükseltilmesine bağlı olarak, ücretlinin kendisine, eşine ve çocuklarına uygulanan asgari geçim indirimi tutarı da arttı. Buna göre; 2011 yılında asgari geçim indirimine bağlı gelir artışı tutarı, günlük olarak; ücretlilerin kendisi için 17 kuruş, çalışmayan eşi için 4 kuruş, her bir çocuğu için 3’er kuruş, üç çocuk ve fazlasının her biri için de günde 2 kuruş arttı./images/100/0x0/55ea735ef018fbb8f880c6a3
2011 yılında, ücretlilerin asgari geçim indirimi nedeniyle yararlanacakları aylık vergi avantajı, tabloda gösterilmiştir.

Engelli ücretliye günde 10 kuruşluk vergi avantajı

2011 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 7.7 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, ilk dilimde yüzde 6.8, ikinci dilimde yüzde 4.5, üçüncü dilimde de yüzde 4.9 artış yapılması düşük ücretlilerin aleyhine oldu.

Engelli ücretlilere, “asgari geçim indirimi”nin yanı sıra, “sakatlık indirimi” adı altında ilave bir vergi kolaylığı sağlanıyor (Gelir Vergisi K.Md.31). 2011 yılında;

- Birinci derece engellilere,     700 TL,

- İkinci derece engellilere,      350 TL,

- Üçüncü derece engellilere,   170 TL,
sakatlık indirimi uygulanacak. Buna göre, birinci derece engellilerin daha önce 680 TL olan “sakatlık indirimi” 20 TL artırılmış oldu. Böyle olunca 20 TL’lik artış nedeniyle aylık 3 TL, günlük 10 kuruş ilave vergi avantajı doğdu. Burada söz edilen birinci derece engelliler; çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini, ikinci dereceler asgari yüzde 60’ını, üçüncü dereceler de en az yüzde 40’ını kaybetmiş olmalı.

Yemek yardımı 70 kuruş yükseldi

İŞYERİ ya da işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde, işçilerin yemek yedikleri durumlarda, işverenlere 2010’da 10 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2011 yılı için (KDV hariç) 10,70 TL olarak tespit edildi.

İşyerinde yemek yedirildiği durumlarda, yemek ister işyerinde hazırlansın ister yemek fabrikalarından getirtilip işyerinde yemek yedirilsin, yemek bedelinin tamamı vergiden müstesna tutuluyor ve gider yazılabiliyor.

SSK primine esas taban ve tavan ücret

Asgari ücretteki artış, SSK primine esas tavan ve taban ücretleri de değiştirdi.

Buna göre;

Tavan ücret: 5.177.40 TL (2011’in ilk 6 ayı)

5.440.50 TL (2011’in ikinci 6 ayı) olacak.

Tavan ücretin üzerinde ödeme yapıldığında, aşan kısım üzerinden SSK (4/a) sigorta primi (işçi ve işveren payı) kesilmeyecek.

Taban ücret ise, 2011’in ilk 6 ayında 796,50 TL, ikinci 6 ayında ise 837 TL (brüt) olacak.

Kapıcılara günlük 1 TL zam geldi

2010 yılında brüt 760.50, net 646.42 TL olan kapıcı ücretleri, 2011 yılının ilk altı ayı için aylık 30.61 TL, günlük 1 TL artarak, brüt 796.50, net 677.03 TL oldu.

Kapıcı ücretleri, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabi değil.

Kıdem tazminatı tavanı

- 1 Ocak-30 Haziran 2011 dönemi için   2.617,70 TL
- 1 Temmuz-31 Aralık 2011 dönemi için  2.722,41 TL  olacak.

Ücretli nasıl beyanname verecek

2011 yılında ücretliler, önceki yıllarda olduğu gibi gelirlerinin tutarı ne olursa olsun tek işverenden aldıkları ücret nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler.

Ancak, 2011 yılında birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birden sonraki işverenden aldıkları ücretin toplamı 23 bin lirayı aşanlar, tüm ücretlerini beyanname ile bildirip, ilave gelir vergisi ödeyecekler. Beyanname veren ücretliler; eşi, çocukları ve kendisinin eğitim giderleri ile sağlık giderlerini, bildirecekleri gelirden (gelirin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde) indirebilecekler (GVK Md.89).

EVDEKİ HİZMETÇİ VE DADI

Evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan yerlerde hizmetçilik, dadılık, bahçıvanlık ve kapıcılık yapanların ücretleri, 2011 yılında da gelir vergisinden müstesna olacak. Ancak mürebbiyelere ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacak.

Bunların, vergiye tabi olup olmamaları SSK (4/a) sigortalısı olmalarına engel değil.

X