Gündem Haberleri

  2008'de enerji sektörü hareketlenecek

  A.A.
  31.10.2007 - 10:36 | Son Güncelleme:

  Enerji sektörü 2008 yılında, 'yeniden yapılanma ve serbesti' faaliyetlerinin hızlandığı, hareketli bir döneme girecek.

  2008 yılında elektrikte dağıtımın yanı sıra üretimde de özelleştirmelere başlanması planlanıyor.
  Bu yılın kalan kısmı ile 2008'de elektrikte fiyat ayarlamasının yanında, en geç 2008 mart sonuna kadar otomatik fiyatlandırma sistemine geçiş planlanıyor.

  2008 Yılı Programına göre; gelecek yıl, birincil enerji ve elektrik enerjisi tüketim değerlerinin, hedef alınan ekonomik büyümeye paralel seyir izlemesi bekleniyor.

  Bu çerçevede birincil enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 5 oranında artarak 111,6 milyon ton eşdeğeri petrole (MTEP), kişi başına birincil enerji tüketiminin ise yüzde 3,8 oranında bir artışla 1,510 kilogram petrol eşdeğerine (KEP) ulaşacağı tahmin ediliyor.

  Bu yıl 29,5 MTEP olarak gerçekleşmesi beklenen birincil enerji üretiminin, 2008 yılında yüzde 2,9 artışla 30,3 MTEP'e çıkacağı tahmin ediliyor. Böylece birincil enerji talebinin ithal kaynaklardan karşılanma oranı 2008 yılında yüzde 72,8 olacak.

  Birincil enerji talebindeki artışın, tüm kaynakların tüketimindeki artışlarla karşılanması bekleniyor. Ancak oransal olarak en yüksek artışın, özellikle elektrik sektörü kaynaklı olarak, yüzde 6,8 ile doğal gaz tüketiminde görülmesi bekleniyor.

  2007 yılında 188,4 milyar kWh olarak gerçekleşmesi beklenen elektrik tüketiminin, 2008 yılında yüzde 7 oranında bir büyüme ile 201,6 milyar kWh'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

  Böylece 2007 yılında 2 bin 580 kWh olarak tahmin edilen kişi başına elektrik tüketiminin 2008 yılında 2 bin 727 kWh'ye yükselmesi bekleniyor.

  YENİ HES'LER GELİYOR

  2008 yılında elektrik santralları toplam kurulu gücünün; kamuya ait Alpaslan 1, Obruk ve diğer HES'ler ile özel sektör santrallarının devreye girmesiyle yüzde 2,9 oranında artışla 42 bin 160 MW'ye ulaşması planlanıyor.
  Elektrik üretiminin ise yüzde 6,5 artışla 202,5 milyar kWh'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Elektrik üretiminde doğal gaz yakıtlı santralların yüzde 49,1 , linyit yakıtlı santralların yüzde 21,1 ve hidrolik santralların yüzde 17'lik paylarla ilk sıraları alması bekleniyor.

  -NÜKLEER SANTRAL YAPIMI İÇİN ÖNCELİK ÖZEL SEKTÖRDE-

  Halen TBMM'de bulunan nükleer güç santralleri tesisine yönelik kanunun, bu yılın sonuna doğru yasalaşmasını müteakip nükleer santral kurulmasına ilişkin kanunda öngörülen süreç başlatılması öngörülüyor. Nükleer santral yapımında önceliğin, santralin özel sektör finansman imkanlarıyla gerçekleştirilmesi olduğu belirtiliyor.
  Programda Afşin-Elbistan C ve D santrallerine ilişkin kanunda öngörülen ihale sürecinin tamamlanarak yatırımların başlamasının sağlanması planlanıyor.

  DAĞITIM VE ÜRETİM ÖZELLEŞECEK, ELEKTRİK ZAMLANACAK

  Programa göre 2008 yılında, kamu elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin rekabetçi bir piyasa oluşturulması hedefine hizmet edecek şekilde özelleştirilmesi sağlanacak.

  Bu çerçevede Elektrik Üretim A.Ş.'nin rekabetçi bir piyasa yapısına olanak tanıyacak optimum sayıda üretim portföy grubuna bölünmesi tamamlandı. EÜAŞ üretim portföy grupları özelleştirme kapsamına alınarak özelleştirme işlemleri başlatılacak.

  Elektrikte yılın kalan kısmı ile 2008'de fiyat ayarlaması yapılacak. 2008 yılı Mart sonuna kadar da otomatik fiyatlandırma sistemi etkin hale getirilecek.

  PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMALARINA DEVAM

  Programda enerji girdilerindeki yüksek fiyatların sanayinin rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğü tespiti yer aldı. İthal kaynaklara dayalı elektrik üretimi, doğal gaz ve petroldeki bağımlılık nedeniyle son yıllarda yerli kaynaklara ağırlık verildiği belirtildi.

  Programda, petrol ve doğal gaz ithal kaynaklara bağımlılığı azaltmak için arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilecek. Bu çerçevede yurt dışı arama faaliyetleri için 410 milyon dolar kaynak ayrılacak.

  PETROL STOK AJANSI KURULACAK

  Programa göre, petrol piyasasında sürekliliğin sağlanması yanında, kriz veya olağanüstü durumlarda risklerin önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar gereği olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası için ulusal petrol stoku tutulması ve bu stokun etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak bir ajans, 2008 Haziran ayı sonuna kadar kurulacak.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı