« Hürriyet.com.tr
MENÜ

2006 Bilim Ödülleri’ni kazanan Türk bilim insanları açıklandı

TÜBİTAK’ın her yıl başarılı Türk bilim adamlarını ödüllendirmek ve onurlandırmak için dağıttığı bilim, hizmet ve teşvik ödüllerini kazanan bilim insanlarının isimleri açıklandı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
BİLİM ÖDÜLLERİ

Temel Bilimler

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY

Alanı:
Fizik. Araştırma Konuları: Metamalzemeler, Fotonik Kristaller, Nanofotonik. Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi.

"Fizik ve Optik alanında, metamalzemeler ve fotonik kristaller konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi için: www.fen.bilkent.edu.tr/~ozbay/

Prof. Dr. Niyazi Serdar SARIÇİFTÇİ

Alanı:
Fizikokimya. Görev Yeri: Johannes Kepler Üniversitesi (Linz, Avusturya)

"Fullerenler üzerine konjuge polimerlerden fotoetkili elektron transferinin temel fotofiziksel olayını geliştiren ve bu etkinin kullanımıyla plastik fotovoltaik güneş pillerinin gelişme alanında liderlik eden uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi için: www.ipc.unilinz.ac.at/os/CV_short.htm

Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Ergin ATALAR

Alanı:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Biyomedikal Mühendisliği. Araştırma Konuları: Girişimsel Manyetik Rezonans Görüntülemesi. Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

"Biyomedikal Mühendisliği alanında Manyetik Rezonans Görüntülemesi konusunda önemli bilimsel ve teknolojik yenilikler getiren uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi www.ee.bilkent.edu.tr/~ergin/

Prof. Dr. Adil DENİZLİ

Alanı:
Kimya. Araştırma Konuları: Biyomalzemeler, protein saflaştırılması, kromatografik ayırma yöntemleri. Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi

"Değişik yığın ve yüzey özelliklerine sahip polimerlerin üretimi, yüzey modifikasyonu, karakterizasyonu ve bu polimerlerin biyotıp, biyoteknoloji ve çevre uygulamalarında kullanım potansiyellerinin belirlenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli.

Daha fazla bilgi için: www.chem. hacettepe.edu.tr/AcademicStaff/

AdilDenizli.html

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Erol ÇERASİ

Alanı:
İç Hastalıkları. Araştırma Konuları: Endokrinoloji ve Metabolizma, pankreas adacıkları. Görev Yeri: Hebrew Üniversitesi, Hadassah Tıp Fakültesi (İsrail)

"Pankreas adacık beta-hücresinin hormonu insulinin bireşiminin ve salgılanmasının mekanizmaları ve bu mekanizmalardaki bozuklukların tip 2 diabetin gelişmesine katkıları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi: www.hadassah.org.il/English/Eng_SubNavBar/TheDoctors/erolcerasi.htm

HİZMET ÖDÜLLERİ

Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL

Alanı:
Halk Sağlığı, Görev Yeri: Merhum

"Ege Üniversitesi ve özellikle Ege Üniversitesi Tıp ve Fen Fakülteleri ile Türkiye’de ilk defa üniversite bünyesi içinde Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Koleji’nin kurulmasındaki hizmetleri" nedeniyle.

Daha fazla bilgi için: www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/

mustafa-muhiddin-erel.pdf

Prof. Dr. İlhan TEKELİ


Alanı: Şehir ve Bölge Planlama Kentleşme, Planlama, Yerel Yönetimler, Makro Coğrafya. Görev Yeri: ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

"Türkiye’de bölge planlamanın gelişmesine öncülük yapan çalışmaları, özellikle yerel yönetimlerin uygulamalarına ışık tutan yayınları ve yönlendirmelerindeki hizmetler" nedeniyle.

Daha fazla bilgi için: http://ia.metu.edu.tr/tr/as/

00020058ilhantekeli.htm

TÜBİTAK-TWAS ÖDÜLÜ

Doç. Dr. Burak ÖZBAĞCI

Alanı:
Matematik. Araştırma Konuları: 3- ve 4- boyutlu manifoldlardaki contact ve symplectic yapılar. Görev Yeri: Koç Üniversitesi

"Lefschetz lif uzayları ve kontakt yapılar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~bozbagci/

TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Bilim Ödülleri, Ekmel Özbay, Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Ergin Atalar, Adil Denizli ve Erol Çerasi’ye verildi. Hizmet Ödülleri ise İlhan Tekeli ve Muhiddin Erel’e verildi.

Temel Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR

Alanı:
Fizik. Araştırma Konuları: Yeni nesil fiberler ve fiber tabanlı sensörler, fotonik kristaller ve uygulamaları. Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi

"Metal-yalıtkan-yarıiletken optoelektronik fiberler ve bu bütünleşik fiberlerde optik transport konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi: www.fen.bilkent.edu.tr/~mb

Doç. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN

Alanı:
Analitik Kimya. Araştırma Konuları: İlaç-DNA etkileşimi ve DNA hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına yönelik tasarımlanan, manyetik partiküller, karbon nanotüpler ve değişik nanomateryallere dayalı elektrokimyasal (biyo)sensör teknolojisi ve uygulamaları. Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

"Kimya alanında DNA biyosensörlerinin ilaç-DNA etkileşmesi ve DNA hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına yönelik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/Arzum-ozgecmis-Temmuz2006.pdf

Doç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER

Alanı:
Fizik. Araştırma Konuları: Yoğun Madde Fiziği, Yüksek Sıcaklık Üstüniletkenler. Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. "Yüksek sıcaklık üstüniletkenleri alanında Tünelleme Spekroskopisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi için: http://www.iyte.edu.tr/~lutfiozyuzer/

Doç. Dr. Rıdvan SAY

Alanı:
Analitik Kimya. Araştırma Konuları: Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Hibrit Sistemler. Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi

"Analitik Kimya dalında; Yeni nesil kromatografi destek malzemelerinin geliştirilmesi ve bu malzemelerin katı faz ekstraksiyonu, önderiştirme ve tayin işlemleri ile toksik türlerin uzaklaştırılması uygulamalarında kullanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi: http://academy.anadolu.edu.tr/displayx.asp?kod=0&acc=rsay www.synreg.org

Doç. Dr. Önder ŞİMŞEK

Alanı:
Atom ve Molekül Fiziği. Araştırma Konuları: X-ışını spektroskopisi, x-ışını ve gamma ışınlarının atomlardan elastik ve inelastik olarak saçılması. Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

"Atom ve Molekül Fiziği alanında coherent ve incoherent diferansiyel saçılma tesir kesitlerinin, Coster-Kronig geçiş ihtimaliyetlerinin ve alt tabaka flüoresans verim değerlerini daha hassas ölçme amacına yönelik yeni deneysel metodların geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi: www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/onder-simsek.pdf

Mühendislik Bilimleri

Doç. Dr. Erdal BEDİR

Alanı:
Farmakognozi. Araştırma Konuları: Doğal Ürün Kimyası, Biyoaktivite Rehberli Çalışmalar, Standardizasyon. Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

"Farmakognozi alanında Türkiye bitki örtüsünde bulunan yüksek bitkilerden çok sayıda bileşiği izole ederek bilime kazandıran uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi: http://akademik.ege.edu.tr/Akademik/Bilgiler/Bilgi01.asp?adi=ERDAL&soyadi=BEDİR&ksn=05.1054

Doç. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU

Alanı:
Uygulamalı Jeoloji. Araştırma Konuları: Mühendislik Jeolojisi, Bölgesel Ölçekte Heyelan Değerlendirmeleri. Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

"Uygulamalı jeoloji alanında bölgesel ölçekli yeni heyelan değerlendirme yöntemleri, kaya kütlelerinin jeomekanik özelliklerinin tayini ve esnek hesaplama yöntemlerinin uygulamalı jeolojideki kullanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cgokce/cv.htm

Doç. Dr. Ender SUVACI

Alanı:
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. Araştırma Konuları: Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri. Yeri: Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

"Yeni teknik seramik üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, reaksiyona bağlı oksit sistemlerinin oluşum mekanizmaları ve yönlenmiş mikroyapıya sahip seramiklerin üretilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi: http://home.anadolu.edu.tr/~esuvaci/

http://academy.anadolu.edu.tr/displayx.asp?kod=2&acc=esuvaci

Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

Alanı:
Meteoroloji Mühendisliği. Araştırma Konuları: Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Termodinamik. Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

"Rüzgar enerjisi alanında uzay-zaman modellerini özel kavram ve yöntemleriyle kuran ve çalıştıran uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi: http://www3.itu.edu.tr/~sahind/

Yrd. Doç. Dr. Metin TÜRKAY

Alanı:
Yöneylem Araştırması. Araştırma Konuları: Tamsayı-Karışık Programlama, Tedarik Zincir Yönetimi. Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

"Yöneylem araştırması alanında tamsayı-karışık eniyileme metodları ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi: http://home.ku.edu.tr/~mturkay/

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Ömer AKYOL

Alanı:
Biyokimya ve Klinik Biyokimya. Araştırma Konuları: Klinik enzimoloji, hastalıkların biyokimyası, psikiyatrik bozukluklarda oksidan/antioksidan dengesi. Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

"Biyokimyasal nöropsikiyatri alanında, oksidatif stresin nöropsikiyatrik hastalıklarda etyopatogenik ve patofizyolojik rolü, membranlardaki lipid peroksidasyonu ile şizofreni ve diğer nöropsikiyatrik hastalıklar arasındaki ilişki, Mn-SOD polimorfizmi ve şizofreni hastalığı arasındaki ilişki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi: www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/omer-akyol.pdf

Prof. Dr. Bensu KARAHALİL

Alanı:
Farmasötik Toksikoloji. Araştırma Konuları: DNA hasarı ve onarımı. Görev Yeri: Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

"DNA hasarı ve onarımı alanında çevresel kimyasalların yarattığı DNA hasarları ve DNA onarım enzimlerinden 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1)’in etki mekanizması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle

Daha fazla bilgi: http://w3.gazi.edu.tr/web/bensu/

Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU

Alanı:
Fizyoloji. Görev Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi

"Hücre zarı kalsiyum kanalları alanında antioksidan ve oksidan sistemi üzerindeki elektrofizyolojik araştırmalar konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi: http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=03635&fkod=

16&bkod=02&akod=08

Doç. Dr. Serdar Ümit SARICI

Alanı:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Araştırma Konuları: Neonatoloji/Neonatal hiperbilirubinemi ve neonatal diyabetes mellitus, demir eksikliği anemisi, uçucu madde bağımlılığı. Görev Yeri: GATA

"Neonatoloji alanında özellikle neonatal hiperbilirubinemi ve neonatal diyabetes mellitus konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle.

Daha fazla bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/oduller/cv/serdar-umit-sarici.pdf

Bunları da Beğenebilirsiniz