2005'te işsizlik yüzde 10.3 oldu

A.A.
27 Şubat 2006 - 10:13Son Güncelleme : 27 Şubat 2006 - 13:07

İşsizlik sorunu çözülemiyor. 2005 yılının dördüncü çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 10,6 olarak tahmin edilirken yılın tamamında bu oran yüzde 10.3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Hanehalkı İşgücü Anketi'nin, Ekim-Kasım-Aralık 2005 dönemini kapsayan Kasım 2005 sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemi kapsayan üç aylık hareketli ortalamalara göre, 2005 Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10,6 olarak tahmin edildi. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 48 oldu. İşsizlik oranı kentlerde yüzde 12,8, kırda yüzde 7,4 olarak belirlendi.

İŞSİZLİK ORANI YERİNDE SAYDI

Türkiye'de işsizlik oranı geçen yıl, 2004'e kıyasla değişmedi ve yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Verilere göre 2005 yılında işgücüne katılım oranı ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 48,3 olarak hesaplandı. Türkiye'de 2004 yılında işgücüne katılım oranı yüzde 48,7 idi. Geçen yıl işsizlik oranı da kentlerde yüzde 12,7, kırda yüzde 6,8 olarak belirlendi. 2005 yılında, bir önceki yıla göre işsizlik oranı kentlerde yüzde 13,6'dan yüzde 12,7'ye inerken, tarımda yüzde 5,9'dan yüzde 6,8'e çıktı.

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 520'YE YÜKSELDİ

Türkiye'de 2004 yılında 2 milyon 498 bin olan işsiz sayısı, geçen yıl 2 milyon 520'e yükseldi. Türkiye'de geçen yıl istihdam edilenlerin toplam sayısı, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 1,2 oranında artarak 21 milyon 791 binden 22 milyon 46 bine çıktı. Geçen yıl Türkiye'de kentlerde istihdam edilenlerin oranında yüzde 6,1 oranında artış yaşanırken tarımda yüzde 4,7 oranında geriledi. Buna göre, kentlerde istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 566 bine yükselirken tarımda 9 milyon 480 bine indi.Türkiye'nin kurumsal olmayan sivil nüfusu da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında artarak 70 milyon 556 binden 71 milyon 611'e yükseldi.

BÖLGELER İTİBARI İLE İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

Verilere göre geçen yıl, işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 65,4 ile Doğu Karadeniz bölgesi, en düşük olduğu bölgesi ise yüzde 37,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak belirlendi. İşgücüne katılma oranları diğer bölgelerde, İstanbul'da yüzde 47,8, Batı Marmara'da yüzde 54, Ege'de yüzde 49,1, Doğu Marmara'da yüzde 50,2, Batı Anadolu'da yüzde 44,8, Akdeniz'de yüzde 49, Orta Anadolu Bölgesinde 45,2, Batı Karadeniz'de yüzde 52,6, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 51,8, Ortadoğu Anadolu'da yüzde 42,9 olarak saptandı. Aynı dönemde, işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 13,8 ile Orta Anadolu Bölgesi, en düşük olduğu bölge ise yüzde 4,1 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi olarak belirlendi.

İLLER BAZINDA İŞSİZLİK ORANI

Verilere göre, Türkiye'de geçen yıl işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge, yüzde 65,4 ile (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin Gümüşhane) bölgesi olurken, işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge ise yüzde 18 ile (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti.Türkiye'nin üç büyük ilinde, geçen yıl itibarı ile işgüne katılma oranları İstanbul'da yüzde 47,8, İzmir'de yüzde 47,1, Ankara'da yüzde 46,5 olarak saptandı. Aynı illerde işsizlik oranı ise sırasıyla yüzde 11,4, yüzde 13,1, yüzde 11,2 olarak belirlendi

KAYITDIŞILIK AZALDI

Anket sonuçlarına göre Türkiye'de kayıt dışı çalışanların oranı geçen yıl, önceki yıla göre 2,9 puan azalarak yüzde 53'den yüzde 50,1'e geriledi. Buna göre, Türkiye'de 2005 yılında istihdam edilen 22 milyon 46 bin kişinin yüzde 50,1'i, kayıt dışı çalışıyor. Aynı döneme kırsal bölgede tarım sektöründe kayıtdışılık oranı yüzde 88,2, tarım dışı faaliyetlerde ise yüzde 34,2 olarak belirlendi. 2005 yılında kentlerde kayıt dışılık oranı yüzde 35,9, kırsal bölgede yüzde 68,9 oldu.

İSTİHDAM EDİLENLER

İstihdam edilen 15 yaş ve üstü çalışanların 11 milyon 79 bini ücretli ve yevmiyeli, 6 milyon 409 bini kendi hesabına çalışan ve işveren, 4 milyon 303 bini de ücretsiz aile işçisi olarak belirlendi. Ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenlerin 7 milyon 400 bini (yüzde 34) tarım sektöründe, 3 milyon 988 bini (yüzde 18,3) sanayi sektöründe, 1 milyon 29 bini (yüzde 4,7) inşaat sektöründe, 9 milyon 374 bini (yüzde 43) de hizmetler sektöründe yer alıyor.
Türkiye'de toplam işgücü nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 24 milyon 289 binden 24 milyon 565 bine çıktı. Aynı dönemde toplam işgücünün 14 milyon 398 bini kentte, 10 milyon 167 bini de kırsal bölgede bulunuyor.

İSTİHDAM EDİLENLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÖZEL SEKTÖRDE

Türkiye'de geçen yıl istihdam edilen 22 milyon 46 binin yaklaşık yüzde 86,3'ü özel sektörde çalışıyor. Aynı dönemde, özel sektörde çalışanların sayısı 19 milyon 19 bin, kamu sektöründe çalışanların sayısı da 3 milyon 27 bin olarak belirlendi. Geçen yıl kamu ve özel sektörde çalışanların sayısında artış yaşanırken, istihdam edilenlerin 16 milyon 346 bini erkek, 5 milyon 700 bini bayan çalışanlarda oluştu. Eğitim durumuna göre işsizlerin yüzde 4,5'i okur yazar, 9,6'sı lise altı eğitim, yüzde 13,6'sı lise ve dengi meslek okulu ve yüzde 10,2'si de yüksek okul ve fakülte mezunu konumunda yer aldı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,3

Türkiye'de geçen yıl bir önceki yıla göre genç nüfusta işsizlik oranı gerileyerek yüzde 19,7'den yüzde 19,3'e geriledi. Aynı dönemde işsizlerin sayısı erkeklerde yüzde 10,5'den yüzde 10,3'e inerken bayanlarda yüzde 9,7'den yüzde 10,3'e çıktı.

KASIMDA İŞSİZLİK ORANLARI

İşsizlik oranı geçen yılın Ocak ayında yüzde 11,5, Şubat'ta yüzde 11,7, Mart'ta yüzde 10,9, Nisan'da yüzde 10, Mayıs'ta yüzde 9,2, Haziran'da yüzde 9,1, Temmuz'da yüzde 9,1, Ağustos'ta yüzde 9,4, Eylül'de yüzde 9,7 ve Ekim'de 10,1 olmuştu. Kasım ayında ise yüzde 10.6'yı buldu.

Buna göre Kasım ayı itibarıyla istihdam 1 milyon 339 bin kişi artmasına rağmen, tarım istihdamında yaşanan 1 milyon 281 bin kişilik daralma nedeniyle, toplam istihdam artışı 58 binde kaldı. Bir başka deyişle, 2005 Ekim ayı itibarıyla 22 milyon 197 bin kişi olan istihdam edilenlerin sayısı, Kasım ayında 21 milyon 928 bin kişiye gerilemesine karşın, 2004 yılının dördüncü dönemine göre 58 bin kişi arttı. 2004 yılının dördüncü döneminde istihdam edilenlerin sayısı 21 milyon 870 bin olarak saptanmıştı.Resmi işsiz sayısı Ekim ayında 2 milyon 487 binden 2 milyon 611 bin kişiye yükseldi.

KAYITDIŞILIK AZALDI

Anket sonuçlarına göre, Türkiye'de istihdam edilen 21 milyon 928 bin kişinin yüzde 49,5'i ise kayıt dışı çalışıyor.
Bu oran Ocak'ta yüzde 48.9, Şubat ayında yüzde 49, Mart'ta yüzde 49,6, Nisan'da yüzde 50,7, Mayıs'ta yüzde 51,5, Haziran ayında yüzde 52,3, Ağustos'ta yüzde 51,1, Eylül'de yüzde 50,5 ve Ekim'de yüzde 49,8 olarak hesaplanmıştı. TÜİK'in, Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan üç aylık hareketli ortalamalara göre istihdam edilenlerin, 10 milyon 763 bini ücretli, 1 milyon 611 bini yevmiyeli, 1 milyon 150 bini işveren, 5 milyon 353 bini kendi hesabına çalışan ve 3 milyon 51 bini de ücretsiz aile işçisi konumda bulunuyor. Toplam işgücü nüfusu 24 milyon 539 bin olarak hesaplanırken, istihdam edilen 21 milyon 928 bin kişinin 12 milyon 815 bini kentte, 9 milyon 113 bini ise kırsalda bulunuyor.

İŞSİZLİK ORANI KENTLERDE YÜZDE 12,8

Türkiye'de 2005 Kasım itibarıyla toplam resmi işsiz sayısı ise 2 milyon 611 bin olarak hesaplandı.
Kasım döneminde kentlerdeki işsiz sayısı 1 milyon 882 bin, kırsal bölgede ise 729 bin kişi olarak belirlendi.
Söz konusu dönemde, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 10,6, kentlerde yüzde 12,8 ve kırsal bölgede yüzde 7,4 olarak saptandı.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı