Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

15 ilde stopaj SSK ve KDV yok

GÜMRÜK VERGİSİ de yok.

Kurumlar Vergisi de yok gibi bir şey!

Yüzde 20 yerine, yüzde 2 ödenecek.

Yatırım devam ederken, şirketin diğer işlerinden sağlanan kazanç varsa,
(birinci bölge hariç) vergi indirimi o kazanca da uygulanabiliyor.

AYRICALIKLI İLLER

Teşvik uygulamaları yönünden, Türkiye altı bölgeye ayrıldı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa
gibi iller birinci bölgede yer alıyor.

Bölgeler iki, üç, dört.. diye devam ediyor. Bölgelerin gelişmişlik seviyesine göre, teşvik yoğunlukları farklılaştırılmak suretiyle bütün iller teşvikten yararlanıyor ama altıncı bölgenin özel bir ayrıcalığı var.

Altıncı bölgede yer alan; Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde yapılacak yatırımlara, çok önemli teşvikler sağlanıyor.

HANGİ TEŞVİKLER

Altıncı bölgede yapılacak yatırımlara aşağıdaki teşvikler sağlanıyor:

1. Gelir Vergisi  stopaj desteği:

Bu bölgede yapılacak yatırımla sağlanan ilave istihdamda, o işçiler için asgari ücret üzerinden, 10 yıl süreyle gelir vergisi kesintisi ödenmeyecek.

2. Sigorta Primi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin “işçi ve işveren hissesi”nin, asgari ücrete isabet eden kısmı, 10 yıl süreyle, Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanacak.

3. Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek, “yatırım malı makine ve teçhizat” için KDV’nin ödenmemesi şeklinde uygulanacak.

4. Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından sağlanacak, “yatırım malı makine ve teçhizat” için gümrük vergisi ödenmeyecek.

5. Vergi İndirimi:

Gelir ve Kurumlar vergisi, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanacak. İndirim, yatırıma katkı oranına göre yüzde 30 ila 90 arasında değişecek. Örneğin, yatırıma katkısı yüzde 35 ve daha fazla olan yatırımlarda, gelir veya kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 90 olacak.

6. Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yatırım yeri tahsis edilecek.

7. Faiz Desteği:

Altıncı bölgede yapılacak olan yatırımlar için bankalardan kullanılacak yatırım kredilerinin, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının, yüzde 70’ine kadar ödenecek faizin;

- TL cinsi kredilerde 7 puanı,

- Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,

Ekonomi Bakanlığı’nca (900 bin lirayı geçmeyecek şekilde) karşılanacak.

Yukarıda yazılı teşviklerden yararlanabilmek için 31 Aralık 2013 tarihine kadar yatırıma başlanılmış olması, ciddi avantajlar sağlıyor.

ASGARİ YATIRIM VE BELGE

Yatırım teşviklerinden yararlanabilmek için “yatırım teşvik belgesi” alınması ve asgari sabit yatırım tutarının; beşyüzbin Türk Lirası olması gerekiyor.
Altı bölgeden her birine ne gibi teşvikler sağlandığını da bir başka yazımızda açıklayacağız.

X