Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

146 ihbarcıya 2 milyon lira ikramiye ödendi

2010 yılında, vergi kaçakçılığını ihbar edenlerden, “ikramiye istiyorum” diye talepte bulunan 146 kişiye, 1 milyon 938 bin yani yaklaşık 2 milyon lira “ihbar ikramiyesi” ödendi.

2009 yılında ihbarcılara ödenen ikramiye 782 bin lira idi...
2010 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer birimlere verilen ihbar dilekçeleri tabloda gösterilmiştir.

İHBAR VE İKRAMİYE ORANI

Merak edenler için açıklayalım. İhbarın yazılı olarak yapılması gerekiyor. Dilekçede ihbar edenin adı, soyadı, adresi ve imzası bulunmalı. Yanıltıcı isim ve adres bulunan dilekçeler ilgili idare tarafından işleme konulmuyor. Ayrıca “Şu kişi çok vergi kaçırıyor” ya da “Çok büyük serveti var ama vergi ödemiyor” gibi yuvarlak ifadelere itibar edilmiyor. Somut örnekler ve delillerin bildirilmesi gerekiyor.
Muhbire yani ihbar eden kişiye “ihbar ikramiyesi” de veriliyor. İkramiyenin verilebilmesi için;
· Muhbir, kendini gizlememeli.
· İnceleme bitmeden önce ihbarından vazgeçmemeli.
· Muhbirin, vergi kayıp ve kaçağına dahil olup olmamasının herhangi bir önemi yok.
· Birden fazla muhbir, hepsinin de ihbarının gerçek olması durumunda, ilk önce ihbarda bulunana ikramiye ödenir.
· Vergi kayıp ya da kaçağının dayanağı olmadan iddia edilmesi halinde, muhbire ikramiye verilmez.
· Muhbir, “ihbar ikramiyesi” istiyorsa, bu durumu açıkça dilekçesinde “ihbar ikramiyesi istiyorum” diye belirtmeli. Aksi halde ikramiye verilmez.
İhbar ikramiyesinin oranı, yüzde 10. İkramiyenin, üçte biri vergi ve cezanın tahakkukundan, üçte ikisi ise tahsilinden sonra ödeniyor. Bu ikramiye, gelir vergisine değil ama veraset ve intikal vergisine tabi.

İHBARCININ DURUMU

Muhbir ve şikayetçilerin isimleri kesinlikle gizli tutuluyor ve hiçbir şekilde açıklanmıyor. Bunun tek istisnası, aramalı vergi incelemesi ile ilgili. VUK’nun 142. maddesine göre, “İhbar üzerine yapılan aramada, ihbar sabit olmazsa, nezdinde arama yapılan kişi, muhbirin adının bildirilmesini isteyebilir. Bu takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur.” Bu yasa hükmü ile asılsız ihbarlar karşısında mükelleflerin korunması amaçlanmıştır.
İhbar asılsız bile olsa, vergi incelemesi arama yapılmasını gerektirmiyorsa, muhbir açıklanmaz.

146 ihbarcıya 2 milyon lira ikramiye ödendi

X