Gündem Haberleri

  12 Eylül yasalarına yargı yolu

  Hürriyet Haber
  09.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Hükümet ortaklarının Anayasa değişikliği teklifi yasalaşırsa, 12 Eylül döneminin dokunulmaz yasalarına yargı yolu açılacak. Koalisyon partilerinin 4'lü değişiklik teklifinde yer alan, Anayasa'nın geçici 15. maddesinde yapılacak değişiklikle Konsey ve bakanlar Kurulu kararları ile 678 yasa ve 91 KHK'nın Anayasa'ya aykırılığı iddia edilebilecek. 12 Eylül sonrası çıkartılan ve çok sayıda temel yasada değişiklik yapan yasaların 20 yıldan bu yana süren anayasal güvencesi ortadan kalkacak.

  Anayasa'nın Geçici 15. maddesinde yapılması planlanan değişiklikle, Milli Güvenlik Konseyi ve Bülent Ulusu hükümetinin bakanlar kurulu kararlarının yanısıra, 12 Eylül 1980 döneminde çıkartılan 678 yasa ile 91 kanun hükmünde kararnamenin Anayasa'ya aykırı olduğunun iddia edilebilmesinin yolu açılacak.

  12 Eylül yasaları

  12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra ilk yasal düzenleme, 19 Eylül 1980 tarihinde Sıkıyönetim Yasasının Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümler Eklenmesine İlişkin Yasa oldu. 23 Ekim 1981'de çalışmaya başlayan Kurucu Meclis dönemi ve bundan önceki dönemle, ilk genel seçimler sonucu toplanan TBMM'nin Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar geçen sürede yapılan bazı önemli yasal düzenlemeler şöyle:

  ''Anayasa Düzeni Hakkında Yasa, YÖK Yasası, Siyasi Partilerin Feshine İlişkin Yasa, Sıkıyönetim Yasası'nda Değişiklik ve Yeni Madde Eklemeleri, Devlet Memurları Yasası, Deniz İş Yasası, Bazı Askeri Yasalar, Vergi Yasaları, Türk Ceza Yasası'nda Değişiklikler ve Yeni Madde Eklemeleri, Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkındaki Yasa, Sermaye Piyasası Yasası, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası, Toplu Konut Yasası, Çocuk Mahkemeleri Kurulması Hakkında Yasa, Adli Tıp Kurumu Yasası, Kara Suları Yasası, Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usullerini Değiştiren Yasa, Anayasa'nın Halkoyuna Sunulması Hakkında Yasa, Batan Bankerlerle İlgili Yasal Düzenlemeler, Organ Nakli Yasası, İdari Yargılama Usulü Yasası, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Yasa, YargıtayYasası, Hakimler ve Savcılar Yasası, Siyasi Partiler Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası, AOÇ Arazisinin Bir Kısmının Devredilmesine İlişkin Yasa, Milletvekili Seçimi Yasası, İş Yasasının Bazı Maddelerini Değiştiren Yasa, Mal Bildirimi Yasası, SSK Yasasının Bazı Maddelerini Değiştiren Yasa, Dernekler Yasası, Türk Bayrağı Yasası, Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapan Yasa, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkındaki Yasa, Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği Yasası, Seferberlik ve Savaş Hali Yasası, Kamulaştırma Yasası, Boğaziçi Yasası, TRT Yasası, Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasa.''

  44 idama itiraz yolu açılıyor

  Bu dönemin son yasası ise ''2969 Sayılı 12 Eylül 1980 Öncesi Siyasi Çekişme ve Çatışma Ortamına Benzer Bir Durumun Önlenmesi Hakkındaki Yasa'' oldu. Ancak bu yasa, 1986'da yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırıldı.

  Anayasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, bu dönemde 44 kişinin idam edilmesi ile ilgili olarak çıkartılan yasalarla ilgili Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunamama yasağı da ortadan kalkacak.

  Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma hakkının, düzenlemenin yürürlüğe girmesini izleyen 60. günle sınırlandırılması nedeniyle sadece süren davaları görüşen yerel mahkemeler, bu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırılığı iddiasında bulunabilecek.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı