Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

100 TL verginin maliyeti 68 kuruş

2011 yılında 100 TL vergi toplamak için Maliye, 68 kuruş harcama yaptı.

Başka bir anlatımla, toplanan her 100 TL verginin, 68 kuruş maliyeti, 99 lira 32 kuruş da net getirisi var.

HARCAMA AZALDI GELİR ARTTI

100 TL vergi toplayabilmek için son 10 yılda yapılan harcamalar, Tablo-I’de gösterilmiştir.
Tablodan da fark edileceği gibi;
- 2011 yılı, vergi toplamak için harcamaların, en düşük olduğu yıl.
- 2004 yılı ise en yüksek olduğu yıl.

MÜKELLEF SAYILARI

Yıllar itibariyle, tahsil edilen vergilerin artması, sevindirici bir olay. TEFE (ÜFE) artışı göz önüne alındığında da (2008 hariç) vergi gelirlerinde reel bir artış göze çarpıyor.
Ancak son 10 yıla, vergi türleri itibariyle mükellef sayısı yönüyle göz attığımızda;
- Gelir vergisi mükellefi sayısında (kira geliri hariç), bırakın artışı azalma olduğu göze çarpıyor.
- Kira geliri elde edenlerde ise yüzde 228 artış var. Son 10 yılda toplam mükellef sayısında gözüken artış da buradan kaynaklanıyor.
- KDV mükellefi sayısında ise yüzde 20 gerileme var. Bu gerileme, basit usule tabi olanların KDV kapsamından çıkartılmalarıyla ilgili...
Türleri itibariyle, mükellef sayıları da Tablo-II’de gösterilmiştir.
Bu tablodan da; şirket türü olarak limited şirketin tercih edildiği göze çarpıyor. Kuruluşu için iki ortağın yeterli oluşu ve formalite azlığı, bu tercihin ana nedeni. Oysa, duruma göre anonim şirketlerin avantajı çok fazla... Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ve bir ortaklı anonim şirket kurulabilmesi ile birlikte, limited şirket sayısının azalması, anonim şirket sayısının da artması bekleniyor.
Kayıtdışılığın önlenmesi ve kurumsallaşmanın teşvik edilmesine bağlı olarak, vergi gelirlerinin artması, vergi toplama maliyetini daha da düşürebilecek.

100 TL verginin maliyeti 68 kuruş

X