Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

1 Ocak’ta özel hastanelere gidecekler dikkat!

SGK, genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olunan kimselerin sağlık giderlerini Sağlık Uygulama Tebliğine göre karşılamaktadır.

Genel sağlık sigortalılarının aldıkları sağlık hizmetlerini özel hastaneler ve diğer özel sağlık tesisleri SGK’ya fatura etmektedir. SGK da bu faturaları belli kriterleri dikkate alarak incelemekte ve karşılıklarını ödemektedir.
Yeni yıla girerken, Sağlık Uygulama Tebliğinde, 1 Ocak 2012’den geçerli olmak üzere hastalar ve özel sağlık tesisleri için önemli sonuçlar doğuracak değişikler yapıldı...

Hastalara SGK’nın ödediği tutarları gösterir belge verilecek

Hastalar özel sağlık tesislerinde muayene ve tedavi olurken çoğu kere yapılan işlemlerim maliyeti konusunda bilgi sahibi olamamaktadırlar.
Örneğin; aldıkları sağlık hizmeti karşılığında, SGK onlar adına özel sağlık tesislerine ne kadar ödeme yapmaktadır bilememektedirler. Şüphesiz bu da ceplerinden çıkan fark ücret tutarları ve diğer açılardan kıyaslama yapmalarına imkan vermemektedir.
1 Ocak 2012’den geçerli olacak sağlık tesisleri artık hastalara bu konuyla ilgili yazılı belge verecekler!
Şöyle ki; özel sağlık tesisleri, hastaya uygulamış olduğu tıbbi işlemlerin Sağlık Uygulama Tebliğindeki işlem kodunu ve tutarlarını ayrıntılı şekilde gösterir belgeyi,
* Yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte,
* Diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya/hasta yakınına vermek zorundadır.

Fark ücretlerde de belge verilecek

Yukarıdaki zorunluluğun bir benzeri de, hastalardan alınan fark ücretleriyle ilişkin faturalarla ilgili olarak getirilmiş görülüyor.
Buna göre; özel sağlık tesisi, fark ücretine ilişkin olarak düzenlemiş olduğu faturada, yapılan işlemlerin Sağlık Uygulama Tebliğindeki işlem kodunu ve tutarlarını ayrıntılı olarak belirtmek ve bu faturayı,
* Yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte,
* Diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte, hastaya/hasta yakınına vermek zorundadır.

Hekimin bakacağı hasta sayısı günlük 60’ı geçemeyecek

1 Ocak’tan geçerli olan önemli bir değişiklik de hekimlerin bakacağı hasta sayısına getirilen sınırlama oldu. Özel sağlık tesislerinde çalışan hekimler için getirilen bu sınırlamaya acilden yapılan başvurular dahil olmayacak. Buna göre; ayaktan başvurularda özel sağlık tesisleri için günlük muayene sınırı, o özel sağlık tesisinde sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunacaktır.
Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60’ı geçemeyecektir.
Özel sağlık tesisleri her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilecektir.
Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler ise SGK’ya fatura edilemeyecektir.

Acil hal başvurularında taahhütname!

Özel sağlık tesislerine acil başvurularda kimi zaman hastalar mağdur olmaktaydı. Acil başvuruya rağmen, bazen kendilerinden fark ücretleri talep edilmekteydi. Bu ise, hastaları yaşadıkları o süreçte bir de özel sağlık tesisleri ile karşı karşıya getirmekteydi.
Şimdi bu durum bir esasa bağlanmış görülüyor...
Özel sağlık tesisleri “acil halin sona ermesi halinde” hastalardan fark ücret alabilecekler... Ancak, bunun için hastanın taahhütnamesi gerekecek.
Şöyle, hastanın acil haller nedeniyle özel sağlık tesisine başvurması ve acil halin sona ermesi durumnda, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin fark ücrete tabi
olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Taahhütname” ile yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunlu hale getirilmiştir...

 

X